Τράπεζα Πειραιώς: Η ανάπτυξη της οικονομίας περνά μέσα από την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  07 February, 2016 ΓΝΩΜΕΣ
Τράπεζα Πειραιώς: Η ανάπτυξη της οικονομίας περνά μέσα από την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής

Χριστόδουλος Αντωνιάδης Σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής και Αγροτικής Τραπεζικής Τράπεζας Πειραιώς

Τη στιγμή που η ελληνική οικονομία αναζητά διεξόδους, η ελληνική γεωργία προβάλει ως μία από τις ουσιαστικές λύσεις που έχουν στη διάθεσή τους όσοι διαμορφώνουν το σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από την ύφεση.

Ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο επιχειρηματίας στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ο έμπορος και όλοι όσοι εμπλέκονται στην αγροδιατροφική αλυσίδα είναι αυτοί που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός οικονομικού μοντέλου που θα αναβαθμίσει την παραγωγή τους, θα προσθέσει αξία στο προϊόν τους, θα βελτιώσει την ποιότητα, θα ενισχύσει τον τζίρο τους.

Η ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα θα πρέπει να γίνει με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Το νέο πρότυπο οργάνωσης της αγροδιατροφικής αλυσίδας θα χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, σύγχρονα σχήματα, καινοτομία, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, εξωστρέφεια, επενδύσεις, επιχειρηματικότητα και θα έχει ως στόχο την παραγωγή και διακίνηση διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, την αύξηση της απασχόλησης και ασφαλώς την αύξηση του παραγόμενου εισοδήματος.

Οικονομία
Ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους πέντε κλάδους με τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή στην ελληνική οικονομία, ενώ είναι ο κύριος τροφοδότης της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων, η οποία καλύπτει σχεδόν το 20% σε όρους αξίας παραγωγής του συνόλου της ελληνικής μεταποίησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην οικονομία είναι σημαντική, ξεπερνώντας το 3% του ελληνικού ΑΕΠ - ποσοστό διπλάσιο από το 1,5% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-27.

Υψηλή είναι, ταυτόχρονα, και η συμμετοχή του αγροτικού κλάδου στην απασχόληση με ποσοστό μεγαλύτερο από 12% έναντι μόλις 5% στην Ε.Ε.-27.

Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής αποτελεί στρατηγική την οποία η Τράπεζα Πειραιώς υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια.

Στόχος της στρατηγικής αυτής μεταξύ άλλων είναι ο εξορθολογισμός της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας, η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

Η εγχώρια αλλά και η διεθνής συγκυρία ανοίγουν το παραπάνω κεφάλαιο με εξαιρετικά επείγοντα τρόπο. Τα αρμόδια κοινοτικά όργανα είναι προετοιμάζουν έκθεση σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις για βιώσιμη γεωργία στην Ευρώπη.

Η νέα εποχή φέρνει μπροστά τις τεχνολογικές καινοτομίες αφού η διεθνοποίηση της αγοράς δημιουργεί τις σχετικές προϋποθέσεις για μία τέτοια εξέλιξη.

Μεταποίηση
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα ο έμπορος, ο εξαγωγέας ή η μεταποιητική μονάδα δεν αποτελούν το κύριο μέσο της επαφής του αγρότη με την αγορά. Αντιθέτως τα τοπικά ηλεκτρονικά δημοπρατήρια, ακόμη και μεγάλα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, μέσω των οποίων διαχωρίζονται ποιότητες, είναι οι χώροι στους οποίους διαμορφώνονται οι τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Είναι επείγουσα η ανάγκη της πρόσβασης των ελληνικών αγροτικών μας προϊόντων σε νέες αγορές κάτι που θα απαιτήσει, όπως ο καθένας μπορεί να φαντασθεί, πιστοποίηση και αναβάθμιση της ποιότητας. Θα απαιτηθεί τυποποίηση και παραπέρα επεξεργασία. Όλα αυτά προσθέτουν αξία στην πρωτογενή παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την καθετοποίηση και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Τη βοήθεια προς την υλοποίηση των παραπάνω εγχειρημάτων έχει τρία χρόνια τώρα αναλάβει η τράπεζά μας που ανακοινώνει και νέες πρωτοβουλίες προς την ίδια κατεύθυνση.

Σε όλο το φάσμα των εργασιών
Μειώνεται το κόστος παραγωγής

Η Τράπεζα Πειραιώς εξελίσσει με νέες πρωτοβουλίες τη Συμβολαιακή Τραπεζική έχοντας ως στόχο τη μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής. Η Τράπεζα με το νέο διευρυμένο Πρόγραμμα «Συμβολαιακής Τραπεζικής» υποστηρίζει τον αγρότη σε όλο το φάσμα των εργασιών του ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες δίνοντάς του τη δυνατότητα να μειώσει, με αυτόν τον τρόπο, το κόστος παραγωγής.

Στην Agrotica η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πως χρηματοδοτεί πλέον με κεφάλαια κίνησης φορείς εμπορίας γεωργικών εφοδίων, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από προνομιακή τιμολόγηση κατά την αγορά των γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, σπόρων και λοιπών εφοδίων από τις εταιρείες παραγωγής ή εμπορίας τους, μιας και η πληρωμή γίνεται ουσιαστικά τοις μετρητοίς. Επίσημη πρώτη για το συγκεκριμένο εγχείρημα, έκανε η Τράπεζα με την εταιρεία Bayer. Η Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώνει και λειτουργεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου παραγγελιών και εκκαθάρισής τους από το κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού που εγκρίνεται στους εμπόρους γεωργικών εφοδίων. Στόχος της τράπεζας είναι να εξασφαλιστεί η ορθολογική λειτουργία της αγοράς και η δίκαιη κατανομή των ωφελειών που προκύπτουν σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή από τον παραγωγό μέχρι την εταιρεία. Να δίνεται η δυνατότητα και στον αγρότη να αγοράσει τα αγροεφόδια σε χαμηλότερες τιμές. Τουριστικός και αγροτικός τομέας συνεργάζονται συμβολαιακά.

Η δεύτερη πρωτοβουλία που ανακοίνωσε στην Agrotica η Τράπεζα Πειραιώς, άπτεται του εξαγωγικού προσανατολισμού της Συμβολαιακής Γεωργίας.

Τα ξενοδοχεία του ομίλου «Ledra Hotels and Villas» φιλοξενούν ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Η Τράπεζα Πειραιώς υιοθετώντας πλήρως τη Συμβολαιακή Τραπεζική έρχεται να χρηματοδοτήσει τις ξενοδοχειακές μονάδες για την προμήθεια επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων από Συνεταιρισμούς και Επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Με αυτό τον τρόπο η τουριστική βιομηχανία συνεργάζεται με την αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση με ένα μοναδικά αποδοτικό πάντρεμα. Οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί που τυποποιούν και μεταποιούν αγροτικά προϊόντα συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με τα ξενοδοχεία.

Η πρώτη συνεργασία υπεγράφη μεταξύ της κρητικής επιχείρησης ελαιολάδου Terra Creta και του Ξενοδοχειακού Ομίλου «Ledra Hotels and Villas» της οικογένειας Σπανού. Η συμφωνία αφορά στις μονάδες: Domes of Elounda, Elounda Blue Hotel και Pleiades Luxurius Villas της Κρήτης. Το βραβευμένο ξενοδοχείο Domes of Elounda είναι κάτω από την ομπρέλα της Autograph Collection Hotels του ομίλου Marriott International, η οποία με τον τρόπο αυτό κάνει το ντεμπούτο της στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος «Ledra Hotels and Villas» θα χρησιμοποιεί το πιστοποιημένο ελληνικό ελαιόλαδο της Terra Creta. Με τον τρόπο αυτό οι τουρίστες θα απολαμβάνουν στον χώρο του ξενοδοχείου το υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, γεγονός που θα ισχυροποιεί το εμπορικό του σήμα και αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να το αναζητήσουν και να το προμηθευτούν είτε από την τοπική αγορά είτε από την αγορά της χώρας τους.

Πηγή:imerisia.gr

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  07 February, 2016 ΓΝΩΜΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα