Σημαντικά συμπεράσματα από την μελέτη του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Επιβατηγό Ναυτιλία

mesaralive.gr  04 November, 2017 ΓΝΩΜΕΣ
Σημαντικά συμπεράσματα από την μελέτη του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Επιβατηγό Ναυτιλία

Φωτο: mesaralive.gr

Σε σημαντικά συμπεράσματα καταλήγει η μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, για την συμβολή της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία.

Ο σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων και εξελίξεων που αφορούν στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας του για την ελληνική οικονομία, των δυνατοτήτων του και των προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Στη μελέτη παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη του κλάδου και η εξέλιξη τους την τελευταία οκταετία, αναλύεται η λειτουργία του στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης για τις υπηρεσίες επιβατηγού ναυτιλίας, αναλύονται οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις του κλάδου, προσδιορίζεται η συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία και αναδεικνύονται οι μελλοντικές του προοπτικές και προκλήσεις.

Η μελέτη και τα συμπεράσματα ΕΔΩ

 

mesaralive.gr  04 November, 2017 ΓΝΩΜΕΣ