Παγκρήτια: Πώς αλλάζει επίπεδο απορροφώντας την HSBC

https://www.liberal.gr/  20 June, 2023 ΑΡΘΡΑ
Παγκρήτια: Πώς αλλάζει επίπεδο απορροφώντας την HSBC

Ανεβαίνει επίπεδο η Παγκρήτια Τράπεζα με την απορρόφηση της HSBC και απλώνεται δυναμικά σε νέα αντικείμενα και υπηρεσίες όχι μόνον στην Κρήτη, αλλά στην Αθήνα και πανελλαδικά. Ενισχύεται σημαντικά με νέα καθαρή αξία (NAV) 95 εκατ. ευρώ και καταθετική βάση περί το 1,7 δισ. ευρώ, αλλά κυρίως με τεχνογνωσία και υψηλής ειδίκευσης στελέχη, στα οποία η διοίκηση προσβλέπει με ικανοποίηση και προσδοκία για να συμβάλλουν στα επόμενα βήματα της μελετημένης πορείας που οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου τραπεζικού πόλου. 

Όπως άφησε να εννοηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Αντώνης Βαρθολομαίος, η Παγκρήτια Τράπεζα έχει ένα ταχύ, αλλά όχι βιαστικό, και μελετημένο πλάνο που οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου τραπεζικού πόλου με συνένωση δυνάμεων, η οποία απλώς ξεκινά με την ελληνική HSBC τον Αύγουστο, όταν τα 15 καταστήματά της θα φορέσουν τα χρώματα της Παγκρήτιας, αλλά είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για τη μεγέθυνση και την πρόοδό της.

Τότε τα στελέχη της θα συνδεθούν με ένα νέο (ενιαίο πλέον για όλη την τράπεζα) αναβαθμισμένο σύστημα με νέο κοινό πάροχο για όλους για να εξυπηρετήσουν και τους 90.000 πελάτες της ελληνικής HSBC, όπως και τους πελάτες της Παγκρήτιας.

Το πλάνο συνεχίζει με τη συνένωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας πιθανότατα από τον Σεπτέμβριο και πάντως εντός του φθινοπώρου, αλλά το βλέμμα είναι μακρύτερα στη συνένωση με την Attica Bank που θα δημιουργήσει το νέο τραπεζικό πόλο ο οποίος θα είναι εισηγμένος στο ΧΑ. 

Αυτή η πρώτη συγχώνευση είναι το πρώτο βήμα στη δημιουργία ενός νέου τραπεζικού πόλου. Άλλωστε η Παγκρήτια συμμετείχε πέραν των ισχυρών μετόχων της, της Thrivest, (των επιχειρηματιών Δ Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη, Αλ. Εξάρχου) και αυτόνομα στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, με 34 εκατ. ευρώ, αποκτώντας ποσοστό 5,5%.

Η προσθήκη όμως του δυναμικού της ελληνικής HSBC στην Παγκρήτια είναι πολύ σημαντικό βήμα σε αυτήν την ανοδική πορεία. Μάλιστα, «κουμπώνει» ιδανικά σε τομείς όπου η Παγκρήτια δεν δραστηριοποιείται τώρα (όπως για παράδειγμα το wealth management) ή δεν έχει την παρουσία στην οποία αποβλέπει. 

Τελικά η συγχώνευση, δημιουργεί νέα δεδομένα. Τομείς όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων wealth management, μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια corporate και ναυτιλία όπου η Παγκρήτια έχει εντοπίσει που μπορεί να προσφέρει πλέον niche υπηρεσίες και προϊόντα, θα «δέσουν» ταιριαστά με το νέο προφίλ της τράπεζας. 

Η Παγκρήτια θα ενισχύσει παράλληλα τους δεσμούς με την Κρήτη και την τεχνογνωσία που έχει αλλά και τη στήριξη που προσδίδει στη δυναμική οικονομία της - από τις πλέον αναπτυσσόμενες στη χώρα - οι επιχειρηματικοί παράγοντες της οποίας θα ανακαλύψουν με ευχάριστη έκπληξη τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα στα οποία θα αποκτήσουν τώρα πρόσβαση, όσο οι παλαιοί πελάτες της HSBC, θα μπορούν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα όπως έχουν συνηθίσει.

Από την HSBC ενσωματώνεται το προσωπικό με ελάχιστες εξαιρέσεις που φαίνεται ότι επιλέγουν να αποχωρήσουν. Τα παραπάνω είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία τα οποία ανέλυσε το επιτελείο της Παγκρήτιας Τράπεζας, με επικεφαλής το CEO κ. Α. Βαρθολομαίο και στελέχη της διοικητικής ομάδας της τράπεζας. 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο CFO της Παγκρήτιας,  Γιώργος Ξυφαράς, οι καταθέσεις ενισχύονται με περίπου 1,7 δισ. ευρώ. Ακόμη, όμως και να κινηθούν χαμηλότερα στα 1,4 δισ. ευρώ, πρόκειται για μεγάλη ρευστότητα, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται προσαύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ, χωρίς μεταβολή στο ύψος του τιμήματος, σε περίπτωση που υπάρξει μείωση των εσόδων της τάξεως του 70%.

Το deal ενισχύει την καθαρή θέση με περίπου 95 εκατ. ευρώ η οποία καλύπτει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του αποκτώμενου σταθμισμένου ενεργητικού του δικτύου, ενώ η συναλλαγή θα ενισχύσει και τους κεφαλαιακούς δείκτες που διαμορφώθηκαν σε 14,09%. 

Ματιές στο μέλλον με τη δημιουργία νέου τραπεζικού πόλου

Πιθανότατα την άνοιξη του 2024 προγραμματίζεται η τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 300 εκατ. ευρώ από τα οποία το 90% είναι δάνεια ΜμΕ και  με την οποία ο δείκτης ΝΡΕ αναμένεται να υποχωρήσει στο 33% από 64% σήμερα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Risk κ. Ν. Ροδουσάκη. Η τιτλοποίηση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει κεφάλαια και ενίσχυση έως και 70 εκατ. ευρώ. 

Η τιτλοποίηση θα προχωρήσει με το νέο «Ηρακλή» ή και χωρίς αυτόν, σύμφωνα με τον κ. Βαρθολομαίο. Στο τέλος του 2027 που αποτελεί τον ορίζοντα του πενταετούς business plan, οι κ.κ. Ξυφαράς και Ροδουνάκης εκτιμούν ότι δείκτης ΝΡΕ θα έχει υποχωρήσει στο 11%, που μεταφράζεται σε μείωση των ΜΕΑ περίπου στα 280 εκατ. ευρώ. 

Να σημειωθεί εδώ ότι αυτός ο δείκτης δεν υπολογίζει την αναμενόμενη οργανική ανάπτυξη της Παγκρήτιας η οποία στην πράξη εκτιμάται ότι μπορεί να δει το δείκτη ΝΡΕ να μειώνεται περαιτέρω με καθαρή πιστωτική επέκταση χάρη στην ανάπτυξη και στη ρευστότητα που έχει εξασφαλίσει η συγχώνευση με τη HSBC για υγιείς προσοδοφόρες χρηματοδοτήσεις.

Ο σχεδιασμός της Παγκρήτιας Τράπεζας προβλέπει τελικά, τη συγχώνευση με την Attica Bank για την δημιουργία του νέου τραπεζικού πόλου. Οι δύο τράπεζες τρέχουν τα πλάνα τους ανεξάρτητα και όπως είπε ο κ. Βαρθολομαίος, η Παγκρήτια θα προχωρήσει το φθινόπωρο σε due diligence της Attica Bank. 

Παράλληλα όμως και το ΤΧΣ ως μέτοχος της Attica, θα προχωρήσει σε due diligence της Παγκρήτιας για να έχει εικόνα της τράπεζας. Οι δύο τράπεζες προβλέπεται να εκπονήσουν κοινό business plan για την επόμενη πενταετία. 

Προβλέπεται ακόμα η πρόσληψη κοινού συμβούλου που σχεδιάσει το χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης των δύο τραπεζών και θα διαμορφώσει τη σχέση ανταλλαγής στο νέο σχήμα για τη δημιουργία της νέας τράπεζας η οποία θα είναι εισηγμένη στο ΧΑ. Μετά την συγχώνευση, το νέο ΔΣ εκτιμάται ότι θα αποφασίσει νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως επίσης και την είσοδο στο ΧΑ. 

 

https://www.liberal.gr/  20 June, 2023 ΑΡΘΡΑ