Η Παγκρήτια διασώζει την Συνεταιριστική Σερρών… - Διαθέτει 245 εκατ ενεργητικό και οριακά κεφάλαια

https://www.bankingnews.gr/  02 December, 2022 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ
Η Παγκρήτια διασώζει την Συνεταιριστική Σερρών… - Διαθέτει 245 εκατ ενεργητικό και οριακά κεφάλαια


Η Συνεταιριστική Σερρών απορροφάται από την Παγκρήτια – η οποία σημειωτέον εγκατέλειψε το σχέδιο απορρόφησης της Συνεταιριστικής Χανίων – και έτσι η μικρή συνεταιριστική τράπεζα της Βορείου Ελλάδος διασώζεται…

Η διαδικασία απορρόφησης της Συνεταιριστικής Σερρών που έχει μετονομαστεί σε Κεντρικής Μακεδονίας από την Παγκρήτια τράπεζα φαίνεται να αποτελεί και την λύση για την διάσωση της Συνεταιριστικής Σερρών…
Οι εφοπλιστές της Thrivest εδώ και καιρό... πριν την εξαγορά της Παγκρήτιας διερευνούσαν την Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, είχε ανατεθεί σε ορκωτό ελεγκτή να διενεργήσει οικονομικό έλεγχο....
Αξιολογώντας τον ισολογισμό της Συνεταιριστικής Κεντρικής Μακεδονίας προκύπτουν τα εξής…
Διαθέτει 245 εκατ ενεργητικό και παραπλήσια δάνεια μαζί με τις προβλέψεις που αγγίζουν τα 38 εκατ… ωστόσο με κεφάλαια μόλις 13,9 εκατ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται στο 7%.


Υπολογίζεται ότι τα NPEs ανέρχονται σε ένα εύρος μεταξύ 18 και 38 εκατ ευρώ εξέλιξη που προφανώς αλλάζει όλα τα δεδομένα στον ισολογισμό…
Η Συνεταιριστική Σερρών απορροφάται από την Παγκρήτια – η οποία σημειωτέον εγκατέλειψε το σχέδιο απορρόφησης της Συνεταιριστικής Χανίων – και έτσι η μικρή συνεταιριστική τράπεζα της Βορείου Ελλάδος διασώζεται…
Η υποστήριξη της Παγκρήτιας σε σχέση με το όφελος που θα προσφέρει στον ενοποιημένο ισολογισμό η Σερρών είναι προφανώς ετεροβαρής…

 

https://www.bankingnews.gr/  02 December, 2022 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα