Διαγωνισμός  για εκμίσθωση τριών περιπτέρων στο Matala Beach Festival

mesaralive.gr  25 April, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Διαγωνισμός  για εκμίσθωση τριών περιπτέρων στο Matala Beach Festival

Ο Σύλλογος Τουριστικής Ανάπτυξης Ματάλων στα πλαίσια του Matala Beach Festival 2017, ανακοινώνει την διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση - παραχώρηση χρήσης τριών (3) περιπτέρων στο χώρο διεξαγωγής του festival.

Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Α - (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ 180 τ.μ.)

Σε αυτό θα ψήνονται παρασκευάσματα κρέατος (σουβλάκια, μπιφτέκια, κτλ) ή και πουλερικών, τα οποία θα προσφέρονται σε καθήμενους ή σε περαστικούς πελάτες με την συνοδεία ή μη ποτών (αναψυκτικών, μπύρας, κρασιού) καθώς και σαλατών, ορεκτικών, φρούτων κτλ. ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.

Δεν επιτρέπεται η προσφορά άλλων εμπορευμάτων αλλά και προϊόντων όμοιων με αυτών των περιπτέρων Β και Γ.

Κατώτατη τιμή παραχώρησης οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00) πλέον αναλογούντων φόρων

 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Β – (ΠΙΤΣΑΡΙΑ 150 τ.μ.)

Σε αυτό θα παρασκευάζονται και θα προσφέρονται σε καθήμενους ή σε περαστικούς πελάτες κυρίως πίτσες, καθώς και μακαρονάδες, με την συνοδεία ή μη ποτών (αναψυκτικών, μπύρας, κρασιού) καθώς και σαλατών, ορεκτικών, φρούτων κτλ. ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.

Δεν επιτρέπεται η προσφορά άλλων εμπορευμάτων αλλά και προϊόντων όμοιων με αυτών των περιπτέρων Α και Γ.

Κατώτατη τιμή παραχώρησης οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00) πλέον αναλογούντων φόρων

 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Γ (150 τ.μ.)

Σε αυτό θα παρασκευάζονται και θα προσφέρονται προϊόντα και υπηρεσίες σε καθήμενους ή και σε περαστικούς πελάτες με την συνοδεία ή μη ποτών (αναψυκτικών, μπύρας, κρασιού) καθώς και σαλατών, ορεκτικών, φρούτων κτλ. ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.

Δεν επιτρέπεται η προσφορά ούτε περιστασιακώς άλλων εμπορευμάτων αλλά και προϊόντων όμοιων με αυτών των περιπτέρων Α και Β.

Κατώτατη τιμή παραχώρησης οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00) πλέον αναλογούντων φόρων

 

Στα παραπάνω περίπτερα παρέχεται από τον Σύλλογο, η παροχή ρεύματος και νερού καθώς και αποχέτευση.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 11/05/2017 και ώρα 14:00 που λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών, στα γραφεία του Συλλόγου στα Πιτσίδα.

2. Κριτήριο κατοχύρωσης η πιο συμφέρουσα προσφορά ανά περίπτερο.

3. Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος για κάποιο περίπτερο, τότε θα επαναληφθεί την Πέμπτη 18/05/2017 και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής με αντικείμενο νόμιμης δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο των περιπτέρων, δηλαδή λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που ήδη έχουν.

6. Ο διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, υποβάλει μαζί με την προσφορά ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση. Εάν κάποιος διαγωνιζόμενος ενεργεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει και να προσκομίσει και το σχετικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι ενεργεί για τον εαυτό του.

7. Οι διαγωνιζόμενοι νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταθέσουν σχετική απόφαση περί συμμετοχής του αρμόδιου οργάνου τους, στην οποία ειδικότερα : α) Εγκρίνεται η συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. β) Παρέχεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα η εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει/ουν την προσφορά και να παραστεί/παραστούν στην αποσφράγισή της και σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και ενδεχομένως μετά από αυτήν (π.χ. υπογραφή σύμβασης).

8. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε κλειστό φάκελο, που φέρει εξωτερικά την επαγγελματική σφραγίδα του υποψηφίου και την υπογραφή του ιδίου ή του νομίμου εκπροσώπου του στην ένωση του φακέλου, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ……….»

9. Εντός του φακέλου θα αναγράφεται ευκρινώς το ύψος της προσφοράς καθώς επίσης και η έκφραση «πλέον αναλογούντων φόρων» που θα βαρύνουν την προσφερόμενη καθαρή αξία.

10. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, παρουσία των παρισταμένων πλειοδοτών ή εκπροσώπων τους, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ανακοινώνει το αποτέλεσμα καταγραφής των στοιχείων στους παριστάμενους και προχωρεί στην ανάδειξη πλειοδότη.

11. Ο τελικός πλειοδότης θα πρέπει με το πέρας της διαδικασίας του διαγωνισμού να καταβάλλει το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και το οποίο ποσό θα συμψηφιστεί στην τελευταία δόση αποπληρωμής.

12. Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο ποσό με ελάχιστη τιμή (εκκίνησης) οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00) πλέον αναλογούντων φόρων.

13. Εάν δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το ίδιο μίσθωμα, για το ίδιο περίπτερο και με τα ίδια ουσιαστικά προσόντα τότε η διαδικασία θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές, ενώπιον της επιτροπής, από τους πλειοδότες με τιμή εκκίνησης την ήδη προσφερόμενη προσφορά και με σκαλοπάτι ανά 500 ευρώ

14. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες και με την κατάθεση του 50% του συνολικού τιμήματος από τον πλειοδότη.

15. Αν δεν προσέλθει ο τελικός πλειοδότης εντός της προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης καταβάλλοντας το 50%, τότε η επιτροπή κηρύσσει αυτόν έκπτωτο και χάνει το δικαίωμα της συμμετοχής σε επόμενο διαγωνισμό καθώς και το ποσό της εγγύησης καταπίπτει υπέρ του Συλλόγου. Ακολούθως, η επιτροπή προβαίνει στην παραχώρηση του περιπτέρου χωρίς διαγωνισμό.

16. Η εξόφληση του υπολοίπου ποσού (αφαιρούμενο το ποσό της εγγύησης) θα πρέπει να γίνει έως τις 05/06/2017. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσετε έκπτωτος ο πλειοδότης και το ποσό του έχει καταβάλλει καταπίπτει υπέρ του Συλλόγου και η επιτροπή προβαίνει στην παραχώρηση του περιπτέρου χωρίς διαγωνισμό.

17. Υποχρέωση των ενδιαφερόμενων για την εκμίσθωση των περιπτέρων και κατόπιν συνεννόησης με την διοργάνωση, είναι να εντάξουν στα προς διάθεση προϊόντα τους, προϊόντα των μέγα χορηγών του festival και σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικά.

 

mesaralive.gr  25 April, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ