Δήμος Γόρτυνας :Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση  κυλικείων

  18 June, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας :Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση  κυλικείων

Δημοτικό Σχολείο Γέργερης

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Γόρτυνας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού 
Σχολείου Γέργερης. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στις 6 
Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00 (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα.  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 
του Σχολείου, στο τηλ. 2894041207 ή στο Γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, 
που βρίσκεται στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα, από όπου μπορούν να 
παραλάβουν και την διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δημοτικό σχολείο Αγίας Βαρβάρας


Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Γόρτυνας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού 
Σχολείου Αγίας Βαρβάρας. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα 
διεξαχθεί στις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 – 13:00 (η οποία ορίζεται και 
ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα.  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 
του Σχολείου, στο τηλ. 2894022231 ή στο Γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, 
που βρίσκεται στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα, από όπου μπορούν να 
παραλάβουν και την διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

 

  18 June, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ