Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού.

mesaralive.gr  21 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού.

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 19.30 στην αίθουσα "Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη" στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού το Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Δήμαρχος  Αρμουτάκης Γεώργιος

1.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Κωσταριά της Τ.Κ. Πηγαϊδακίων Δήμου Φαιστού".

2.Αίτηση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Δίκτυα αποχέτευσης Τυμπακίου".

3.Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση του πρώην Δημοτικού Σχολείου στον κάτω Ζαρό".

4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντικατάσταση στέγης και επισκευή W.C. Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Σίβα".

5.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντικατάσταση Στέγης Δυτικού Συγκροτήματος Αιθουσών Γυμνασίου Μοιρών και γενική επισκευή W.C.".

6.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου "Αντικατάσταση Στέγης Δυτικού Συγκροτήματος Αιθουσών Γυμνασίου Μοιρών και γενική επισκευή W.C.".

7.Έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Αντικατάσταση στέγης και επισκευή W.C. Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Σίβα".

8.Αντικατάσταση μέλους επιτροπής σφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

9.Έγκριση μεταβίβασης γεώτρησης στην ΔΕΥΑ Φαιστού.

10.Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν του Φαρμακείου Μακρυγιαννάκη Εμμανουήλ στο Δ.Δ. Ζαρού

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Τιτάκη - Λεονταράκη Ελένη

11.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου έτους 2015. Αποστολή αιτήματος για έγκριση από την ΠΥΣ 33/2006 νέων συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του ΕΣΠΑ του Δήμου Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

12.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου έτους 2015. Αποστολή αιτήματος για έγκριση από την ΠΥΣ 33/2006 νέων συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του ΕΣΠΑ του Δήμου Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

13.Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του κτιρίου επί της οδού Θεοτοκοπούλου αρ. 60 - Μίσθωση με δημοπρασία νέου κτιρίου για την στέγαση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου.

 

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

14.Καθορισμός ετήσιων τελών χρήσης των βοσκοτόπων του Δήμου Φαιστού.

15.Έγκριση παράτασης μισθώματος του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Βρύσες Ζαρού.

Εισηγητής εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Τσικνάκη Αλεξάνδρα

16.Έγκριση για παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση Ανδριάντα του  Ξωπατέρα στο Πετροκεφάλι.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χαριτάκης Εμμανουήλ

17.Καθορισμός και σήμανση των χώρων στάθμευσης ΤΑΞΙ του Δήμου Φαιστού, καθώς και του αριθμού των οχημάτων που θα σταθμεύουν στα συγκεκριμένα σημεία.

18.Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.

19.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2015 (Προσωπικό λοιπών εποχιακών υπηρεσιών).

20.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2015 (ανταποδοτικού χαρακτήρα).

 

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΕΥΑ Φαιστού κ.Στυλιανάκης Εμμανουήλ

21.Σχετικά με την υπ' αριθμ. 1899/30-01-2015 αίτηση του Συνδυασμού ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΙΟΛΙΤΕΣ.

22.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αιρετών και Υπηρεσιακών.

 

mesaralive.gr  21 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα