Στην Παγκρήτια Τράπεζα εισέρχονται οι εφοπλιστές Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου

https://www.thetoc.gr/  27 October, 2022 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ
Στην Παγκρήτια Τράπεζα εισέρχονται οι εφοπλιστές Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου

H επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου, έστειλε επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας, μέσω της οποίας γνωστοποιεί το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του συνόλου των αδιάθετων Νέων Μετοχών, μέχρι του ποσού των εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως αυτή αποφασίστηκε στις 5/5/2022 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Σύμφωνα με το capital.gr, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας, δεν θα συμμετάσχει η Lyktos Group συμφερόντων του κ. Μιχάλη Σάλλα.

Λόγω της μη συμμετοχής της Lyctos στην ΑΜΚ, το ποσοστό της στην Παγκρήτια Τράπεζα περιορίζεται στο 10% και σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως να υπάρχει συμφωνία στο μέλλον για απόκτηση από το εφοπλιστικό δίδυμο του συνόλου των μετοχών της Lyktos στην Παγκρήτια.

 

https://www.thetoc.gr/  27 October, 2022 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα