Στη Βουλή η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΤΟΕΒ με προτάσεις για τη λειτουργία τους

  08 June, 2021 ΑΡΘΡΑ
Στη Βουλή η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΤΟΕΒ με προτάσεις για τη λειτουργία τους

Τις θέσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.), σχετικά με το πρόβλημα των οφειλών 
ορισμένων Ο.Ε.Β. προς την ΔΕΗ, αλλά και το γεγονός ότι δεν κλήθηκε στην διαβούλευση για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Ο.Ε.Β., φέρνουν στη βουλή οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 
Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Βαρδάκης και Σταύρος Αραχωβίτης. Οι βουλευτές κατέθεσαν 
σχετική αναφορά προς τον Αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
Σύμφωνα με την επιστολή της Ομοσπονδίας, το μεγάλο κενό, στον έλεγχο των ΤΟΕΒ, με 
τις διοικητικές αλλαγές του προγράμματος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, με τις οποίες μεταβιβάστηκε η 
Εποπτεία των Τ.Ο.Ε.Β. από τις Διευθύνσεις Ε.Β. της Νομαρχίας στους νέους Δήμους, 
διορθώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4456/2017 και η  εποπτεία να 
μεταβιβάστηκε στις αιρετές Περιφέρειες. Ακόμη όμως παραμένουν ορισμένα ζητήματα που 
χρήζουν αντιμετώπισης. Προς τούτο , η Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις 
Αναφορικά με το θέμα της εποπτείας, προτείνεται η σύσταση-στελέχωση ενός κεντρικού 
συντονιστικού οργάνου Εγγειοβελτιωτικών Έργων, σε κάθε Περιφέρεια, που θα συνενώνει και 
θα καθοδηγεί τις επιμέρους δράσεις, προς την κατεύθυνση των ενιαίων αντικειμενικών 
στόχων, που είναι η ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού, η πλήρης αξιοποίηση των 
εγγειοβελτιωτικών έργων, η μείωση του λειτουργικού κόστους (με την ευρύτερη έννοια: 
χρηματικού, νερού, ανθρώπινου δυναμικού και εδαφικών πόρων). 
Για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, προτείνεται  η ένταξη στο 
ΕΣΠΑ του συνόλου των υποβληθεισών προτάσεων, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού 
εγγειοβελτιωτικών έργων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Για την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων προτείνεται η αξιοποίηση της 
σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, τόσο για την προστασία των Εγγειοβελτιωτικών έργων και 
των εργαζομένων. 
Για το θέμα της εισπραξιμότητας και των οικονομικών, προτείνονται η 
υποχρεωτικότητα της «Βεβαίωσης έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση», το κόστος των 
πλημμυρών και των καταστροφών που δημιουργούν στα εγγειοβελτιωτικά έργα από τα ακραία 
 καιρικά φαινόμενα, να βαρύνουν τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού αλλά και η πλήρης ανάκτηση του 
Περιβαλλοντολογικού τέλους, το οποίο εισπράττει η ΔΕΗ μέσα από τις καταναλώσεις. 
Για το θέμα των οφειλών ορισμένων Ο.Ε.Β προς τη ΔΕΗ προτείνονται η εξόφληση 
αυτών σε 120 δόσεις, με παράλληλη εξόφληση των τρεχουσών τιμολογίων και άμεση σύνδεση 
με τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, που έχουν εγκριθεί η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών με το 
δίκτυό της, ώστε να αρχίσει άμεσα και ευκολότερη η αποπληρωμή των οφειλών. Κατά 
προτεραιότητα υλοποίηση των προτάσεων στο προγράμματα εξοικονόμησης αλλά και 
παραγωγής ενέργειας και έχουν ήδη εγκριθεί μέσω ΕΣΠΑ.  
Επίσης προτείνονται ο τρόπος συνένωσης - συγχώνευσης Ο.Ε.Β., αλλά και ο τρόπος  
κατάρτισης των Κανονισμών Αρδεύσεως – Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
Οι βουλευτές ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό, να λάβει υπόψη του, τις θέσεις και τις 
προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Οργανισμών  Εγγείων Βελτιώσεων αλλά 
και να τους ενημερώσει  για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί.
 

 

  08 June, 2021 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα