Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία του Δήμου Φαιστού ενόψει κακοκαιρίας

  04 November, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία του Δήμου Φαιστού ενόψει κακοκαιρίας


Από τα ξημερώματα της Κυριακής 6 Νοεμβρίου αναμένεται να πλήξει το νέο 
κύμα κακοκαιρίας το Δήμο Φαιστού, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους 
ισχυρά, γι’ αυτό εφίσταται η προσοχή σε δημότες και επισκέπτες της περιοχής.  
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού, με όλα τα μέσα της βρίσκεται 
ήδη σε πλήρη επιφυλακή και συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Η 
εξέλιξη των φαινομένων θα παρακολουθείται κι εφόσον κριθεί απαραίτητο, υπάρχει 
πιθανότητα για κλείσιμο των ιρλανδικών διαβάσεων. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει 
αντίστοιχη νεότερη ενημέρωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο.  
Παρακαλούνται οι δημότες κι επισκέπτες του Δήμου Φαιστού να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπακούν στις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων κι 
εκπροσώπων της Πολιτικής Προστασίας.  
 

 

  04 November, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ