Ορισμός αντιδημάρχου στην Δ.Ε. Γόρτυνας

  07 June, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Ορισμός αντιδημάρχου στην Δ.Ε. Γόρτυνας

Η ενημέρωση του Δήμου:


Κατόπιν αιτήματος του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Γόρτυνας, Σταματάκη Γεωργίου, ο οποίος 
απέχει από τα καθήκοντά του για λόγους υγείας και αδυνατεί να εκπληρώσει τις 
αρμοδιότητές του, ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Λευτέρης Κοκολάκης, με απόφασή του 
ορίζει ως Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Γόρτυνας τον δημοτικό σύμβουλο, Τσικνάκη 
Κωνσταντίνο.  
 

 

  07 June, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ