Οι Μινωικές Γραμμές αναζητούν προσωπικό για πλοία της γραμμής της Αδριατικής

  30 July, 2020 ΑΡΘΡΑ
Οι Μινωικές Γραμμές αναζητούν προσωπικό για πλοία της γραμμής της Αδριατικής

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρίας:


Ζητούνται πληρώματα πλοίων Αδριατικής στις ειδικότητες : 
 
●Γ΄ Μάγειροι 
 
●Χυτροκαθαριστές 
 
●Θαλαμηπόλοι 
 
●Επίκουροι 
 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Πληρωμάτων (κ. Σ. Παπαδάκης) /  
τηλ.: 2810-399966, fax: 2810-399964 / e-mail:  [email protected]   
 

 

  30 July, 2020 ΑΡΘΡΑ