Νέα αίτηση στον ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά ασφαλισμένων ΟΓΑ αν δεν λάβουν απάντηση εντός 6μήνου

  06 February, 2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Νέα αίτηση στον ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά ασφαλισμένων ΟΓΑ αν δεν λάβουν απάντηση εντός 6μήνου

Οι αιτήσεις που έχουν κάνει στον ΕΦΚΑ πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι μεταξύ αυτών και ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ (είτε σε έντυπη μορφή, είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ) κατοχυρώνουν – όπως έγινε γνωστό - για ένα εξάμηνο τη μη παραγραφή αναδρομικών εφόσον εντός εξαμήνου γίνει και αγωγή για τα αναδρομικά των παρελθόντων ετών.

Σε περίπτωση ωστόσο που ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει σε κάθε έναν από τα 2 εκατ. συνταξιούχων σχετικά με το αίτημα των αρχικών αιτήσεων, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος να υποβάλει νέα αίτηση ώστε να ανανεωθεί το εξάμηνο αυτό ώστε να μην χάσει το δικαίωμα επιστροφής αναδρομικών τουλάχιστον από τότε που τις έβγαλε αντισυνταγματικές το ΣτΕ. Αυτό θα πρέπει να γίνει, σύµφωνα µε τους φοροτεχνικούς, ούτως ώστε να µη χάσουν το δικαίωµα για το έτος 2013, το οποίο παραγράφεται λόγω του ότι έχει παρέλθει η 5ετία µέσα στην οποία µπορεί κάποιος να στραφεί νοµικά κατά του ∆ηµοσίου.

Ακολουθεί και αγωγή

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τονίζεται ότι οι ενέργειες των συνταξιούχων δεν ολοκληρώνονται µε την αίτηση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ασκήσουν και αγωγή κατά του δηµοσίου. Επιπλέον, λογιστές που ασχολούνται µε το θέµα, αναφέρουν στην εφηµερίδα Agrenda ότι οι συνταξιούχοι στην αίτηση που θα καταθέσουν θα πρέπει να αναφέρουν ότι ζητούν από τον ΕΦΚΑ να τους ενηµερώσει και για τα συνολικό ποσό το οποίο διεκδικούν.

Το ποσό που τους αντιστοιχεί, και σύµφωνα µε ότι ισχύσει ως σήµερα, είναι ουσιαστικά ο 13ος και ο 14ος µισθός που έχουν καταργηθεί από 1/1/2013 έως την ηµέρα που θα βγει η απόφαση.  Με απλά λόγια για έναν αγρότη µε τη χαµηλότερη σύνταξη, η οποία υπολογίζεται στα 340 ευρώ θα πρέπει να του επιστραφούν δύο µισθοί ανά έτος, δηλαδή συνολικό ποσό 4.000 ευρώ περίπου (για την εξαετία 2013-2018).

 

  06 February, 2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα