Πότε υποβάλλεται αίτηση για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη

  07 April, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Πότε υποβάλλεται αίτηση για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη

Στις 31 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονική δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2022.

Όπως επισημαίνει ο ΔΑΠΕΕΠ σε σχετική ανακοίνωσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος.

Όσοι κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπέβαλλαν την προβλεπόμενη ηλεκτρονική δήλωση για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2022 έως την 31η Μαρτίου 2023, έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλλουν έως και την 31η Μαΐου 2023, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193/3.12.2019, τεύχος Α΄).

Για τις περιπτώσεις αυτές επανυπολογίζεται αναδρομικά και επιβάλλεται στον κάτοχο του σταθμού εφάπαξ παρακράτηση η οποία ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά κιλοβάτ (kW) εγκατεστημένης ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Για υποβολή δήλωσης κατ’ επάγγελμα αγρότη 2022 πατήστε ΕΔΩ

 

  07 April, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ