Κυριακή της Τυρινής.

Χρήστος Σπ. Χριστοδούλου  22 February, 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κυριακή της Τυρινής.

Η εξορία του Αδαμ από τον Παράδεισο.

Με την Κυριακή της Τυρινής, βρισκόμαστε στο κατώφλι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ανοίγεται μπροστά μας «το στάδιο των αρετών», στο οποίο ο υμνωδός της Εκκλησίας , μας καλεί να εισέλθουμε, «αναζωσάμενοι τον καλόν της νηστείας αγώνα».

Ταυτόχρονα, στο συναξάρι της ημέρας, γίνεται μνεία της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο. Στο Δοξαστικό του εσπερινού του Σαββάτου ο υμνωδός, μας παρουσιάζει τον Αδάμ να κάθεται απέναντι του Παραδείσου και να θρηνεί:

Ο Αδάμ παραβαίνοντας την εντολή της νηστείας (του να μη φάγη από το δένδρον της γνώσεως του καλού και του κακού) εκπίπτει της χάριτος του Θεού και χάνει τον Παράδεισο, που είναι ουσιαστικά η μετά του Θεού αναστροφή και κοινωνία. Αυτή όμως η κοινωνία με τον Θεό, ήταν η ομπρέλα που τον θωράκιζε και τον προστάτευε από τις δαιμονικές δυνάμεις. Χάνοντας αυτήν την προστασία, ο Αδάμ και η ανθρωπότητα ολόκληρη, γίνεται έρμαιο των δαιμονικών δυνάμεων.

Στο σημερινό Ευαγγέλιο υπάρχουν τρεις κυρίαρχες έννοιες ενός γνήσιου πνευματικού αγώνα:

- η συγχωρητικότητα προς τους άλλους ανθρώπους,

- η πραγματική νηστεία (σωματική, κυρίως δε πνευματική)

- η αφιλαργυρία, δηλ. η μετάθεση του θησαυρισμού από τα υλικά στα πνευματικά αγαθά).

 

ΠΗΓΗ: oodegr.co

 

Χρήστος Σπ. Χριστοδούλου  22 February, 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα