Ξεκινά από σημερα η αντιπυρική περίοδος - Οδηγίες από τον Δήμο Ηρακλείου

  01 May, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Ξεκινά από σημερα η αντιπυρική περίοδος - Οδηγίες από τον Δήμο Ηρακλείου

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη (4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012) και τον Κανονισμό Καθαριότητας (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17-4 της υπ αρ. 205/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός πόλεως,  κοινοτήτων  και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο­χρεούνται όπως μεριμνήσουν:
στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του τρέχοντος έτους από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου.

Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διαδικασιών οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές ποινικές διαδικασίες κατά παράβαση του αρ. 433 του Ποινικού  Κώδικα  και  τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

 

  01 May, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ