Η αύξηση κατώτατου μισθού επιβαρύνει τα αγροτικά ασφάλιστρα

  11 February, 2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Η αύξηση κατώτατου μισθού επιβαρύνει τα αγροτικά ασφάλιστρα

Επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών φέρνει – αρχής γενοµένης από τον Φεβρουάριο – η αύξηση του κατώτατου µισθού (από τα 586 ευρώ στα 650 ευρώ µεικτά) που ψήφισε η κυβέρνηση. Ειδικότερα οι παραγωγοί µε καθαρό φορολογητέο εισόδηµα (συν καταβλητέες εισφορές) έως 6.000 ευρώ, θα κληθούν να καταβάλουν µεγαλύτερες, έως και 18 ευρώ τον µήνα (δηλαδή 220 ευρώ το δωδεκάµηνο), ασφαλιστικές εισφορές.

Η επιβάρυνση σύµφωνα µε όσα εξηγούν λογιστές στην Agrenda, οφείλεται στο γεγονός ότι το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα όπως και η ελάχιστη εισφορά συνδέονται (σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016), µε το ύψος του κατώτατου µισθού. Ειδικότερα, προβλέπεται πως για τους αγρότες το κατώτατο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άνω των 25%.

∆εδοµένου ότι µέχρι και το τέλος Ιανουαρίου, ο κατώτατος µισθός διαµορφωνόταν στα 586,08 ευρώ, αυτό είχε ως αποτέλεσµα το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδηµα να διαµορφώνεται σε 410,26 ευρώ µηνιαίως ή 4.923,12 ευρώ τον χρόνο. Την ίδια στιγµή η ελάχιστη εισφορά, η οποία για το 2019 υπολογίζεται µε συντελεστή 25,2%, ήταν 103,385 ευρώ µηνιαίως ή 1.240,62 ευρώ ανά έτος. Η άνοδος, ωστόσο, του κατώτατου µισθού στα 650 ευρώ συµπαρασύρει και το ελάχιστο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα που πλέον διαµορφώνεται, σύµφωνα µε τη σχέση που προαναφέραµε, σε 455 ευρώ ή 5.460 ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα, αυξάνεται και η µίνιµουµ µηνιαία εισφορά, η οποία διαµορφώνεται σε 114,66 ευρώ ή 1.375,92 ευρώ τον χρόνο.

Πιο αναλυτικά για εισοδήµατα έως 4.920 ευρώ (καθαρό φορολογητέο συν καταβλητέες εισφορές) η µηνιαία διαφορά διαµορφώνεται στα 18,50 ευρώ, για εισόδηµα 5.000 ευρώ διαµορφώνεται στα 17,20, για εισόδηµα 5.600 ευρώ στα 7,27 και για εισόδηµα 6.000 ευρώ στα 1,90 ευρώ.

 

  11 February, 2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα