Εντός 15 ημερών από την αίτηση επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού

  24 March, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Εντός 15 ημερών από την αίτηση επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού

Εντός δεκαπενθήμερου από την υποβολή της αίτησης η επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Ο νέος σχεδιασμός που εισάγεται με ειδική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, προβλέπει τις πληρωμές να γίνονται ανά 15 ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι από την στιγμή που θα υποβάλλει ο αγρότης το αίτημα επιστροφής του ΦΠΑ στην ειδική πλατφόρμα myBusinessSupport, θα δει το ποσό να πιστώνεται στον λογαριασμό του μέσα σε δύο εβδομάδες. Η διαδικασία αυτή αφορά περισσότερους από 100.000 αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Σημειώνεται πάντως, ότι πλέον οι χειρόγραφες δηλώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και ειδικά για φέτος και για όσους αγρότες έχουν υποβάλλει σχετικά χειρόγραφα έγγραφα από τις αρχές Μαρτίου και μετά, θα χρειαστεί να επαναλλάβουν τη διαδικασία, αναρτώντας, όπου είναι απαραίτητο, τα ψηφιακά στοιχεία που ζητά η πλατφόρμα.

Προϋπόθεση για να γίνουν οι πληρωμές, είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN που διατηρούν, στην AADE, σε μια επίσης απλή διαδικασία που γίνεται και αυτή ψηφιακά.

Αναλυτικά η απόφαση την οποία υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρει:

Με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, αναμορφώνεται η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Από τις 2/5/2023 και μετά, σχεδόν 100.000 αιτήσεις ετησίως μπορούν, πλέον, να υποβάλλονται ψηφιακά στην πλατφόρμα myBusinessSupport, για την κατ’ αποκοπή επιστροφή του ΦΠΑ, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έλαβαν.

Για τον υπολογισμό του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν χρειάζεται να προσκομίζουν στις ΔΟΥ τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων τους, καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα myDATA.

Με την Απόφαση, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία των επιστροφών με:

διεύρυνση του χρονικού διαστήματος για το οποίο μπορεί να ζητηθεί επιστροφή
επιτάχυνση και απλοποίηση της καταβολής του επιστρεπτέου ποσού, με πίστωση στον λογαριασμό των δικαιούχων ανά δεκαπενθήμερο

Υπενθυμίζεται ότι για την καταβολή της επιστροφής είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN που διατηρούν, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία».

Διευκρινίζεται ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2023, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων του 2022 από τον ίδιο τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος, για όσα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Ενόψει της εφαρμογής της νέας ψηφιακής διαδικασίας στις 2/5/2023, χειρόγραφες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ που τυχόν έχουν υποβληθεί από την 1.3.2023 στις ΔΟΥ από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή από συνεταιριστικές οργανώσεις, επανυποβάλλονται σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

«Η νέα ψηφιακή διαδικασία που εισάγουμε είναι έμπρακτη απόδειξη ότι στεκόμαστε δίπλα στις παραγωγικές ομάδες της χώρας, απλοποιώντας τις συναλλαγές τους με την ΑΑΔΕ», δήλωσε ο κ. Πιτσιλής.

Παράταση για διαβίβαση δεδομένων στο MyDATA

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATAοι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:
Για το 2021
- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 2.5.2023

Για το 2022
- Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023
- Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023
- Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023
- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023
- Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023

Για το 2023
- Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024
- Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024
- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024
- Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

  24 March, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα