Επιστροφές ΦΠΑ και προκαταβολές αποζημιώσεων σε αγρότες: Ποιοι μπορούν να τα λάβουν και πώς

  05 May, 2023 ΑΡΘΡΑ
Επιστροφές ΦΠΑ και προκαταβολές αποζημιώσεων σε αγρότες: Ποιοι μπορούν να τα λάβουν και πώς

Επιστροφή του κατά αποκοπή ΦΠΑ που επιβαρύνει τις αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών (εισροές) δίνεται σε συγκεκριμένη κατηγορία αγροτών.

Αυτό αφορά τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς του αρ.41 του Κώδικα ΦΠΑ κατά το έτος που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση -αίτημα επιστροφής έχουν μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους.

Συνεπώς για να λάβουν οι παραπάνω την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/mybusinesssupport  με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet. Διευκρινίζεται δε πως η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ειδικά για το έτος 2023 λήγει στις 15 Δεκεμβρίου του 2023.

Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες της ΑΑΔΕ  για την υποβολή της αίτησης  επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος εδώ

Η τροποιητική δήλωση

Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για την  τροποποιητική δήλωση – αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμα  της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

Κατά παρέκκλιση, η αίτηση επιστροφής δύναται να υποβληθεί στην αρμόδια (για τη φορολογία εισοδήματος) ΔOY του αγρότη ειδικού καθεστώτος, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στις εξής περιπτώσεις:

α) η αίτηση υποβάλλεται από κληρονόμο θανόντος ο οποίος είχε ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ το έτος που αφορά η επιστροφή,

β) η αίτηση αφορά τροποποίηση αρχικής ή προηγούμενης αίτησης βάσει της οποίας προκύπτει ποσό προς επιστροφή μικρότερο αυτού που είχε υπολογιστεί βάσει της αρχικής ή της προηγούμενης αίτησης από την οποία προέκυπτε επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον αιτούντα την επιστροφή με υποχρέωση καταβολής εντόκως από το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις (α και β) επισυνάπτονται στην αίτηση ψηφιακά αρχεία των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Έρχονται προκαταβολές αποζημιώσεων ύψους σχεδόν 700.000 ευρώ σε αγρότες – Ποιους αφορά

ΚΥΑ για τις προκαταβολές αποζημιώσεων σε αγρότες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021 υπέγραψαν το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για την ενίσχυση που  θα δοθεί με τη μορφή προκαταβολής και αφορά τις παρακάτω πληγείσες  αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές:

 της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται πως το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται συνολικά στα  691.740 ευρώ και θα χορηγηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στον ΕΛΓΑ  προκειμένου  να γίνει η διαδικασία της πληρωμής τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ εδώ

 

  05 May, 2023 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα