Ελιά: Πώς θα κατανεμηθεί το εποχικό προσωπικό για τη δακοκτονία 2023

  07 March, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Ελιά: Πώς θα κατανεμηθεί το εποχικό προσωπικό για τη δακοκτονία 2023

Στους 750 ανέρχεται το εποχικό προσωπικό που θα εργαστεί στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2023.

Σύμφωνα με ΥΑ του ΥπΑΑΤ, το προσωπικό αυτό, το οποίο είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα απασχοληθεί θα κατανεμηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας.

Ειδικότερα, το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής:

– οι τομεάρχες δακοκτονίας, 214 άτομα ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών,

– το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

τα 186 άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό  διάστημα 6,5 μηνών
τα 350 άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για  χρονικό διάστημα 6,5 μηνών η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30.11.2023.

 

Η κατανομή

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες με την κατανομή του προσωπικού κατά ειδικότητα στις Περιφερειακές Ενότητες

 

  07 March, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ