Δακοκτονία σε περιοχές των Δήμων Γόρτυνας και Φαιστού

  20 September, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Δακοκτονία σε περιοχές των Δήμων Γόρτυνας και Φαιστού

Mε την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών πραγματοποιείται ο τρίτος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας

στον Δήμο Φαιστού:

    Σήμερα Τρίτη 20-9-2022 στη Γαλιά, Πηγαϊδάκια και Αντισκάρι, καθώς και ο δεύτερος ψεκασμός στη Σίβα, Πόμπια και Πετροκεφάλι

 στον Δήμο Γόρτυνας:

    Σήμερα Τρίτη 20-9-2022 στο Απεσωκάρι και στον Αμπελούζο

 


 
Παρακαλούνται όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους για να μπορεί να τα ψεκάσει και οι βιοκαλλιεργητές να σημαδέψουν τα ελαιόφυτά τους για να αποφευχθεί ανεπιθύμητος ψεκασμός.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο ότι σε αυτές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά αμφίβολη οπότε οι παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα (π.χ. ψεκασμούς κάλυψης).
Επίσης επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, να αναρτά από την προηγούμενη μέρα, σε εμφανή δημόσιο χώρο, τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιούνται ψεκασμοί προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοκαλλιεργητές. Οι τελευταίοι επιβάλλεται να επισκέπτονται συχνά τα ελαιόφυτά τους διαπιστώνοντας την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και να μεταφέρουν στην υπηρεσία μας έγκαιρα όποιο πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

 

  20 September, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ