ΕΛΓΑ: Μέχρι πότε θα πρέπει να γίνει η εκπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

  14 June, 2024 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
ΕΛΓΑ: Μέχρι πότε θα πρέπει να γίνει η εκπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την  εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ 2023.

Τη εισφορά αυτή θα πρέπει οι υπόχρεοι να την καταβάλλουν μέχρι τη 1η Ιουλίου 2024.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της απόφασης με τίτλο “Εμπρόθεσμη καταβολή ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2023” « η παρ. 6 του άρθρου 6 τροποποιείται ως προς τον χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2023, σε 1.7.2024, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2022 » .

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ της απόφασης  εδώ

Τι  άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Υπενθυμίζεται πως η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται  με βάση την ασφαλιζόμενη αξία, επί το συντελεστή εισφοράς. Αναλυτικά :

 

Για τη Φυτική παραγωγή 4% επί της ασφαλιζόμενης αξίας και προκειμένου για την ελιά ενάμιση 1,5% και 0,5%  για τα θερμοκήπια
Για το Ζωικό κεφάλαιο  0,75%  επί της ασφαλιζόμενης αξίας του. Ο ΕΛΓΑ δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να υπολογίζουν ηλεκτρονικά την ειδική ασφαλιστική εισφορά που πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΛΓΑ μέσω της ιστοσελίδας του elga.gr.

Ενώ για  τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, ανά παραγωγό, επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

τον αριθμό των στρεμμάτων, όπως δηλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό
τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα και ανά νομό, για κάθε καλλιέργεια και
την τιμή του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Για τον προσδιορισμό των αποδόσεων ανά στρέμμα και ανά νομό και της τιμής ανά κιλό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των πορισμάτων εκτίμησης της τελευταίας πενταετίας που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α.

Για το ζωικό κεφάλαιο, η ασφαλιζόμενη αξία επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

τον αριθμό των ζώων που δηλώνονται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο
την ασφαλιζόμενη αξία ανά είδος και κατηγορία ζώου.

 

  14 June, 2024 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα