Διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου ΔΣ Τυμπακίου

mesaralive.gr  05 June, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου ΔΣ Τυμπακίου

Φώτο: mesaralive

To Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Φαιστού» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δ.Σ Τυμπακίου .

Ο διαγωνισμός θα γίνει  σε συνάρτηση µε την τιμή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου και την πολυτεκνική ιδιότητα, στα γραφεία της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ∆. Φαιστού, στο Δημαρχείο στις Μοίρες την Τρίτη 28-06-2016 και ώρα 12:00 π.µ. ημέρα κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.   

    Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί µε την προσφορά τους, και τα λοιπά δικαιολογητικά, καθώς και  εγγυητική επιστολή ποσού  300,00 ευρώ.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα

Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης ∆. Φαιστού, στο Δημαρχείο στις Μοίρες τηλ 2892340266, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κουνδουράκης Γιώργος  απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη προκήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις  εργάσιμες ημέρες  και ώρες καθώς και στο 2ο Δ.Σ Τυμπακίου.

 

mesaralive.gr  05 June, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα