Δήμος Γόρτυνας: Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ

  30 January, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας: Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ


Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει τους ωφελούμενους ότι, την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 
και την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, ώρες 09:00 – 14:30, θα διενεργηθεί διανομή 
προϊόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΤΕΒΑ), στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα. 
 
Συγκεκριμένα, θα διανεμηθούν τρόφιμα, απορρυπαντικά και άλλα είδη πρώτης 
ανάγκης.  
 
Για την παραλαβή των προϊόντων, οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους 
επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους. Για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μισή ώρα πριν την διανομή, θα δίνονται αριθμοί 
προτεραιότητας.  
 
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο 
σημείο διανομής, αλλά και προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός και να 
αποφευχθεί η μετακίνηση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τα προϊόντα 
μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο, κατόπιν εξουσιοδότησης. 
 
Η εξουσιοδότηση θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή θα συνοδεύεται 
από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του ωφελούμενου ή άλλου επίσημου 
εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του ωφελούμενου.  
 

 

  30 January, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα