Δήμος Γόρτυνας: Αναδιανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ

  30 May, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας: Αναδιανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ


Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει τους ωφελούμενους ότι την Τετάρτη 31/5/2023, ώρα 
08:30 μέχρι    εξαντλήσεως  των  αποθεμάτων, θα διενεργηθεί αναδιανομή προϊόντων 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
(ΤΕΒΑ), στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα. 
 
Συγκεκριμένα, θα αναδιανεμηθούν είδη παντοπωλείου και άλλα βασικά είδη. 
 
Για την παραλαβή των προϊόντων, οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους 
επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους.  
 
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο 
σημείο αναδιανομής, αλλά και προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός και να 
αποφευχθεί η μετακίνηση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τα προϊόντα 
μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο, κατόπιν εξουσιοδότησης. 
 
Η εξουσιοδότηση θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή θα συνοδεύεται 
από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του ωφελούμενου ή άλλου επίσημου 
εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του ωφελούμενου.  
 

 

  30 May, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα