Δήμος Φαιστού: Έκτακτη παύση εργασίας της υπηρεσίας καθαριότητας

  25 January, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστού: Έκτακτη παύση εργασίας της υπηρεσίας καθαριότητας

Στο πλαίσιο εφαρμογής της επίσημης αργίας για όλο το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέαγια την 25 η Ιανουαρίου 2022, ενημερώνουμε ότι ειδικά για τις 25/01/2022 δεν θαεργαστούν εκτάκτως, ούτε τα συνεργία καθαριότητας του Δήμου.Θεωρούμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τόσο δύσκολες και η φύση της εργασίαςτέτοια, που επιβάλει την κατ’ εξαίρεση παύση της υπηρεσίας καθαριότητας για 24ώρες. Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών και τους παρακαλούμε όπωςφροντίσουν σχετικά, προκειμένου να διευκολύνουν το συνολικό έργο τηςυπηρεσίας Περιβάλλοντος.

 

  25 January, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ