Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Φαιστού

  09 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Φαιστού

Διακήρυξη για Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Φαιστού

Ο Δήμος Φαιστού Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο "Προμήθεια και οποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαιστού" με εκτιμώμενη αξία: ποσό των 163.024,19 σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%).

 

  09 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ