Αιτήσεις για το επίδομα ένδειας στα Αστερούσια.

mesaralive  15 March, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑOIKONOMIA
Αιτήσεις για το επίδομα ένδειας στα Αστερούσια.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων , από δημότες που βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης ένδειας και αντιμετωπίζουν έκτακτη ανάγκη.

Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός , οι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται στα αρμόδια τμήματα των Κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση εφ' άπαξ επιδόματος ένδειας, οι οποίες και θα αξιολογούνται. Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

1) Για τη Δημοτική Ενότητα Αρχανών: στο ΚΑΠΗ Αρχανών (αρμόδια κοινωνική λειτουργός: Καλπαδάκη Ειρήνη, τηλ. 2810752777).

2) Για τη Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας-Παλαιό Δημαρχείο Νίκου Καζαντζάκη (Αγιές Παρασκιές, αρμόδιες κοινωνικοί λειτουργοί: Γιαλιά Μαρκέλλα και Παπαβλασοπούλου Αθηνά, τηλ. 2810741217). Για τις τοπικές κοινότητες Μεταξοχωρίου και Δαμανίων, αρμόδια κοινωνική λειτουργός είναι η κ. Πατεργιαννάκη Ευαγγελία ( ΚΑΠΗ Χάρακα, τηλ. 2893022700).

3) Για τη Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων στο Παλαιό Δημαρχείο Αστερουσίων (Πύργος, αρμόδιες κοινωνικοί λειτουργοί: Λιναρδάκη Εύα (τηλ. 2893022867) και Μιχελάκη Κατερίνα (τηλ. 2893340137) και ΚΑΠΗ Χάρακα, αρμόδια κοινωνική λειτουργός: Πατεργιαννάκη Ευαγγελία, τηλ. 2893022700).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν στις αρμόδιες υπηρεσίες ΜΕΧΡΙ 27/3/2015 τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση για τη χορήγηση του εφ' άπαξ επιδόματος.

Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους.

Αντίγραφο Ε9 ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του ( παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999).

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι  όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή.

Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ (αν υπάρχει).

Ιατρικές γνωματεύσεις (αν υπάρχουν)

Αντίγραφο λογαριασμού Τραπέζης.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά προκειμένου να διευκολυνθούν οι κοινωνικοί λειτουργοί στη σύνταξη της κοινωνικής έρευνας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην αίτηση πρέπει να περιέχονται σαφή στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα. Σε περίπτωση ατόμων που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει το ένα από αυτά.

 

mesaralive  15 March, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑOIKONOMIA

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα