Αγρότες: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το κόστος παραγωγής

  13 January, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

Μικρή μείωση κατά 0,3% παρουσίασε ο δείκτης εισροών στη γεωργία – κτηνοτροφία το Νοέμβριο 2022, συγκριτικά με ένα μήνα πριν, αλλά αυξημένος κατά 22,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο Νοέμβριο του 2021.

Η αύξηση αυτή στο κόστος παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται στην αύξηση κατά 24,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στην ενέργεια, τα λιπαντικά και τις ζωοτροφές.

Αντίστοιχα, αυξημένος κατά 19,7% είναι ο δείκτης εκροών το Νοέμβριο 2022 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της αύξησης των τιμών των δημητριακών και τους σπόρων, καθώς και στο δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Οι δείκτες

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Νοέμβριο 2022, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 19,7%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Νοεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2020, είχε παρουσιάσει αύξηση 17,0%.

 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 19,7%, τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2021, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 19,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας δημητριακά και σπόροι, και β) στην αύξηση κατά 24,2% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 2,2%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2020 – Νοεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 14,6%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 22,4% έναντι αύξησης 14,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2021 με τον Νοέμβριο 2020.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 22,4%, τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2021, οφείλεται στην αύξηση κατά 24,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ενέργεια και λιπαντικά και ζωοτροφές.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 0,3%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 23,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2020 – Νοεμβρίου 2021.

 

  13 January, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα