Το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρώτο στην Ελλάδα !

  12 October, 2022 ΑΡΘΡΑ
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρώτο στην Ελλάδα !

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται για άλλη μια χρονιά ανάμεσα στα 500 κορυφαία  Πανεπιστήμια 
παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη 2023 Times Higher Education (THE) World University 
Rankings. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 12 Οκτωβρίου 2022,  κατατάσσουν το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης στην πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών  Πανεπιστημίων. Καταλαμβάνει τις 
θέσεις 401-500 διεθνώς, παρά τον αυξημένο αριθμό των  πανεπιστημίων στην αξιολόγηση για το 
έτος 2023 (1799 φέτος σε σχέση με τα 1662  πέρυσι), μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ακολουθούν τα υπόλοιπα 14 Ελληνικά Πανεπιστήμια.  

Η The World University Rankings, για 19η χρονιά, εστιάζει σε ένα επιλεγμένο σύνολο  πανεπιστημίων 
που είναι προσανατολισμένα στην έρευνα και όχι στο σύνολο των  ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που ξεπερνούν τα 20.000 παγκοσμίως. 13 δείκτες  χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 
της απόδοσης κάθε πανεπιστημίου στην διδασκαλία, την  έρευνα και την απήχησή της, τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας και τον διεθνή προσανατολισμό.  Για τον αντίκτυπο και την επιρροή της έρευνας και 
με δείκτη τον αριθμό των αναφορών, το  Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζει να υπερέχει κατά πολύ της 
γενικής κατάταξης και βρίσκεται  στην 279η θέση παγκοσμίως ενώ καταλαμβάνει την 388η θέση 
διεθνώς για εισοδήματα από  την βιομηχανία, ενδεικτικός δείκτης για την μεταφορά τεχνογνωσίας.  

Η σημαντική θέση του Πανεπιστημίου Κρήτης μεταξύ των 500 κορυφαίων πανεπιστημίων  
παγκοσμίως, αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την πανεπιστημιακή κοινότητα και  
καταδεικνύει τις συνεχείς προσπάθειες των ακαδημαϊκών, των ερευνητών και των  φοιτητών του 
πανεπιστημίου μας για βελτίωση και εξέλιξη.  

Για περισσότερες πληροφορίες: www.thewur.com 
 

 

  12 October, 2022 ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα