Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

mesaralive.gr  16 June, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

Σε ειδική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού!

Η ειδική συνεδρίαση  του Δ.Σ. θα γίνει την 19-6-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  με το παρακάτω θέμα:

 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

  1. Αναμόρφωση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ) οικονομικού έτους 2017 Δήμου Φαιστού.

 

mesaralive.gr  16 June, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ