Συμβουλές και προειδοποιήσεις από το Δ. Φαιστού για την Αντιπυρική περίοδο

mesaralive.gr  14 April, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Συμβουλές και προειδοποιήσεις από το Δ. Φαιστού για την Αντιπυρική περίοδο

Σε δύο ανακοινώσεις σχετικά με την Αντιπυρική περίοδο, προχώρησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού.

Στην πρώτη που αφορά την απαγόρευση καύσης αναφέρεται:

Ενημερώνονται οι δημότες ότι διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο 2018 , η οποία άρχισε στις 10 Απριλίου και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου . Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς υπενθυμίζεται ότι : ✔ Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δεν επιτρέπεται η καύση ξερής βλάστησης , η χρήση υπαίθριων ψησταριών καθώς και οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).✔ Δεν επιτρέπεται η καύση απορριμμάτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους . ✔ Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη απορριμμάτων σε υπαίθριους χώρους , η παρουσία απορριμμάτων σε περιοχές με ξερή βλάστη και υπό τις κλιματικές συνθήκες του καλοκαιριού δημιουργεί κίνδυνο ανάφλεξης . ✔ Δεν επιτρέπεται η απόρριψή αναμένου τσιγάρου σε υπαίθριους χώρους ή έξω από το αυτοκίνητο ενώ είναι σε κίνηση. ✔ Σε περιόδους υψηλού κινδύνου εκδίδονται απαγορευτικά πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές τα οποία θα πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά . ✔ Οι ιδιοκτησίες θα πρέπει να καθαριστούν από ξερή βλάστηση , απορρίμματα και οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό ή αντικείμενο . ✔ Εφόσον αντιληφτείτε πυρκαγιά καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για το σημείο όπου βλέπετε την πυρκαγιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

Στην δεύτερη ανακοίνωση επισημαίνονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών όσον αφορά τον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

«Δεδομένου ότι διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο 2018 , η οποία άρχισε στις 10 Απριλίου και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου , ο Δήμος Φαιστού υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες , νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους , ότι υποχρεούνται να τους καθαρίσουν από ξερή βλάστηση , απορρίμματα , και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή την ταχεία εξάπλωσή της . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των παραπάνω χώρων , γεγονός που συνεπάγεται τον καταλογισμό των εξόδων καθαρισμού , την επιβολή προστίμου και την υποβολή μήνυσης σε βάρος των υπόχρεων . (4/2012 Πυροσβεστική διάταξη ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β’ και τον Ν. 3852/10, άρθρο 94, παρ. 1. 26). Επειδή εφέτος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος , ο Δήμος Φαιστού προσβλέπει στην άμεση ανταπόκριση των πολιτών προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες , αλλά και προκειμένου να αποφευχθούν τα πρόστιμα και οι μηνύσεις που συνεπάγεται ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός των παραπάνω χώρων από το Δήμο . Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο τηλέφωνο 2892 3 40227 .», αναφέρει η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού.

 

mesaralive.gr  14 April, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ