Πόσο θα αυξηθούν οι αποδείξεις που χρειάζονται για το αφορολόγητο;

  07 October, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Πόσο θα αυξηθούν οι αποδείξεις που χρειάζονται για το αφορολόγητο;

Τι εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών

Σενάριο που προβλέπει τη σημαντική αύξηση του ύψους των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, για αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών, προκειμένου να κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 8.636 ευρώ, μελετά να εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών από το 2020.

Βάσει του νέου αυτού «σεναρίου», κάθε φορολογούμενος αυτών των κατηγοριών θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 30% επί του ετησίου εισοδήματός του με δαπάνες εξοφληθείσες είτε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είτε με μετρητά, προκειμένου να διασφαλίζει το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό θα είναι ίδιο για όλα τα επίπεδα εισοδήματος.

Σήμερα, το ποσό των αποδείξεων αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με το εισόδημα και για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος το ποσοστό που απαιτείται να καλύπτεται με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ή με πληρωμές δαπανών σε μετρητά ανέρχεται σε 10%. Δηλαδή, μισθωτός 55 ετών με ετήσιο εισόδημα 9.800 ευρώ αρκεί να εξοφλήσει ποσό 980 ευρώ (10% Χ 9.800 ευρώ) μέσω καρτών ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο. Με το νέο σύστημα θα πρέπει να πραγματοποιήσει δαπάνες συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το 30% του εισοδήματός του, δηλαδή τουλάχιστον 2.940 ευρώ. Δηλαδή για έναν φορολογούμενο αυτής της περίπτωσης το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιήσει θα τριπλασιαστεί!

Επιπλέον, με το ισχύον σήμερα σύστημα, για τα επόμενα 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, δηλαδή για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης με ηλεκτρονικές πληρωμές ή με πληρωμές σε μετρητά ανέρχεται σε 15%. Έτσι, ένας συνταξιούχος 65 ετών με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ αρκεί να εξοφλήσει ποσό συνολικού ύψους 4.000 ευρώ (το 10% των πρώτων 10.000 ευρώ του εισοδήματός του και το 15% των επομένων 20.000 ευρώ) για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο. Με το νέο σύστημα θα πρέπει κι αυτός ο φορολογούμενος να εξοφλήσει ποσό συνολικού ύψους τουλάχιστον 30% επί του εισοδήματός του, δηλαδή τουλάχιστον 9.000 ευρώ για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο. Για τον φορολογούμενο αυτό, το συνολικό ποσό δαπάνης με το οποίο κατοχυρώνεται το αφορολόγητο υπερδιπλασιάζεται και συγκεκριμένα αυξάνεται κατά 125%!

Οι προϋποθέσεις

Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ' επάγγελμα αγρότης για να δικαιούται το αφορολόγητο, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 8.636 ευρώ και το οποίο θα παραμείνει στο επίπεδο αυτό και το 2020 θα πρέπει ουσιαστικά:


α) Κατά τη διάρκεια του 2019 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή με μετρητά κατά περίπτωση, δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους κυμαινόμενου από 10% έως 18,75% επί του ετήσιου εισοδήματος του, πραγματικού ή τεκμαρτού.Το ακριβές ποσοστό διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του-πραγματικού ή τεκμαρτού -εισοδήματος του έτους 2019 με την κλιμακωτή εφαρμογή συντελεστών:

-10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ του ετήσιου -πραγματικού ή τεκμαρτού -εισοδήματος.

- 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ δηλαδή για το τμήμα του εισοδήματος από τις 10.000,01 ευρώ έως τις 30.000 ευρώ

- 20% επί του υπερβάλλοντιος ποσού πάνω από το επίπεδο των 30.000 ευρώ.

β) Κατά τη διάρκεια του 2020 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή με μετρητά κατά περίπτωση, δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους 30% επί του ετήσιου εισοδήματος του, πραγματικού ή τεκμαρτού.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

 

  07 October, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ