“Ποια προβλήματα θα λύσετε και ποιες ανάγκες των δημοτών θα  καλύψετε;”

  27 November, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
“Ποια προβλήματα θα λύσετε και ποιες ανάγκες των δημοτών θα  καλύψετε;”

Με ενέργειες και πράξεις της απερχόμενης δημοτικής αρχής Γόρτυνας και με 
πρωτεργάτες τον πρώην Δήμαρχο Γόρτυνας, Νίκο Σχοιναράκη και τους συνεργάτες 
του- που τόσο πολύ κατηγορήθηκαν για την υπαγωγή του Δήμου στο πρόγραμμα 
της εξυγίανσης- διασφαλίστηκαν για το Δήμο της Γόρτυνας από τον «Λογαριασμό 
Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» 6.532.865,38 ευρώ. Τα χρήματα αυτά επιμερίζονται 
σε :   
α) 1.059.967,34  για εξόφληση οφειλών από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή 
από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που αναμένεται να τελεσιδικήσουν εντός του 
2020 και για τόκους υπερημερίας  
β) 4.183.855,20 χρηματοδότηση του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020, οφειλή 
του ΥΠΕΣ προς το Δήμο από την υλοποίηση τμήματος της προγραμματικής 
συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης του 2019, χρήματα τα οποία έχουν 
κατατεθεί στο ταμείο και τα διαχειρίζεται ο Δήμος και  
γ) 1.289.042,84 τα οποία εναπομένουν και θα καταβληθούν τμηματικά υπό την 
 
 Προϋπόθεση υλοποιήσιμων παρεμβάσεων.  
 Που θα διαθέσετε τα ταμειακά διαθέσιμα και πως θα εξασφαλίσετε τα υπόλοιπα;  
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προγραμματική συμφωνία που υπέγραψε ο 
Δήμος με το ΥΠΕΣ, θα θέλαμε ως παράταξη της μείζονος μειοψηφίας να μας 
ενημερώσετε το 1.059.967,34 ευρώ σε ποιες δικαστικές υποχρεώσεις του Δήμου θα 
κατευθυνθεί ή έχει ήδη ενταλματοποιηθεί και σε ποιες υποδομές και ανάγκες του 
Δήμου θα απορροφηθούν τα 4.183.855,20 ευρώ που υπάρχουν διαθέσιμα στο 
ταμείο του Δήμου και που διασφαλίστηκαν, όπως και τα προηγούμενα με την 
αποφασιστικότητα της απερχόμενης δημοτικής αρχής και προσωπικά με ενέργειες 
και πράξεις του τότε Δημάρχου, κ. Νίκου Σχοιναράκη;  
Επίσης θα θέλαμε να μας απαντήσετε σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει για να 
μπει στο ταμείο του Δήμου το εναπομείναν ποσό των 1.289.042,84 ευρώ, όταν 
πρέπει να επιτελέσετε απλές ενέργειες, για να τύχετε αξιολόγησης και 
πιστοποίησης από το Παρατηρητήριο της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων; 
Για παράδειγμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εισπραξιμότητα ο Δήμος 
50% όταν τα προηγούμενα χρόνια η εισπραξιμότητα ξεπερνούσε το 80 %.  

Αποχώρηση από την εξυγίανση;   
Προτρέπουμε επίσης την τωρινή δημοτική αρχή που προεκλογικά αλλά και 
μετεκλογικά είχε δηλώσει πολέμια της τακτικής αυτής και της ένταξης του Δήμου 
στο Λογαριασμό του Προγράμματος Εξυγίανσης και είχε κατηγορήσει σε όλους τους 
τόνους την απερχόμενη δημοτική αρχή για τις ενέργειές της, να φέρει εκ νέου το 
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να ψηφίσουμε την αποχώρηση του Δήμου από 
την εξυγίανση –όπως υποστηρίζει η νέα δημοτική αρχή κατά καιρούς ότι προτίθεται 
να κάνει- και να δούμε τα προσόντα και τις δυνατότητες σας και κατά πόσον αξίζετε 
την ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών της Γόρτυνας.  
 

 

  27 November, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα