Πειραιώς: Δημόσια Πρόταση για την Attica Group, δίνει 1,855 ευρώ

https://www.euro2day.gr/  23 February, 2023 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ
Πειραιώς: Δημόσια Πρόταση για την Attica Group, δίνει 1,855 ευρώ

Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της Attica GroupΑΤΤΙΚΑ -0,43% που δεν ελέγχει προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνέχεια αντίστοιχης κίνησης για τις μετοχές της MIG.

Η δημόσια πρόταση θα διενεργηθεί στην τιμή των 1,855 ευρώ έναντι τρέχουσας τιμής του τίτλου στο ταμπλό, στα 2,34 ευρώ.

Η Πειραιώς αναφέρει ότι κατέστη υπόχρεη για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, σε συνέχεια της απόκτησης ποσοστού άνω του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη MIG. 

Όπως αναφέρει η τράπεζα, ελέγχει μέσω και των προσώπων που ενεργούν συντονισμένα, το 79,3832% των μετοχών της εταιρίας. 

Ως εκ τούτου, η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι κατ’ ανώτατο αριθμό 44.492.160 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 20,6168% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και εφόσον ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

· δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

· υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο 5 Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

· δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

https://www.euro2day.gr/  23 February, 2023 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα