Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

mesaralive.gr  23 April, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Ημερίδα με θέμα "Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η ενσωμάτωσή του στις Περιφερειακές στρατηγικές" πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και η συμμετοχή των σχετικών εμπλεκομένων φορέων για την την επίτευξη της βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και την προώθησή της σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την τόνωση της υπεύθυνης τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η Περιφέρεια Κρήτης, δραστηριοποιήθηκε έγκαιρα και πρωτοπόρα στην Ελλάδα, αφενός παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και συμμετέχοντας ήδη σε δύο Συνέδρια που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες (τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2019), και αφετέρου: προσκαλώντας τις Ελληνικές Περιφέρειες, καθώς και τους συναφείς φορείς και υπηρεσίες του νησιού, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και την κινητοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε την Ατζέντα 2030, έναν κατάλογο με 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) οι οποίοι αναλύονται σε 169 υποστόχους.

Οι 17 ΣΒΑ είναι παγκόσμιοι και προωθούν την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η οικονομική βιωσιμότητα στοιχειοθετείται από τη διατηρήσιμη ανάπτυξη βασισμένη στην πράσινη, τη γαλάζια και την κυκλική οικονομία.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα συνίσταται στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η κοινωνική βιωσιμότητα αφορά στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με παράλληλη αντιμετώπιση της φτώχειας.

Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Περιφέρειες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων με αυτονομία και αποτελούν ουσιαστικούς εταίρους για την ευαισθητοποίηση, το σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών στην κατεύθυνση των ΣΒΑ.

Η Περιφέρεια Κρήτης αναγνωρίζει τη σημαντική δυνατότητα συμβολής των ΣΒΑ για τη δημιουργία ενός δυναμικού πλαισίου εφαρμογής των αναπτυξιακών της πολιτικών υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των ΣΒΑ, η Περιφέρεια Κρήτης καλείται αρχικά να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τους 17 ΣΒΑ και 169 υποστόχους που είναι οι πιο σημαντικοί για αυτήν, στη συνέχεια καλείται να τους ενσωματώσει στις πολιτικές της και να κινητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών.

Η Περιφέρεια Κρήτης αναγνωρίζει επίσης τη σημασία της δημόσιας διαβούλευσης, ως προϋπόθεση για την επίτευξη των ΣΒΑ στην Κρήτη, και οργανώνει τη σχετική συνάντηση εργασίας - Ημερίδα ως σημείο εκκίνησης για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στην αναπτυξιακή πολιτική για την Κρήτη.

Η Ημερίδα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τους ΣΒΑ καθώς και στην κινητοποίηση πολυμερών σχετικών πρωτοβουλιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η Ημερίδα στοχεύει επίσης στην ανάδειξη της συμπληρωματικής σχέσης μεταξύ της βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας: Οι πολιτικές της Περιφέρειας για την επίτευξη των ΣΒΑ διαμορφώνουν ένα περιβάλλον φιλικό για επενδύσεις στη λογική της πράσινης, της γαλάζιας και της κυκλικής οικονομίας, επενδύσεις οι οποίες επίσης συμβάλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ.

Ο Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέφερε ότι: "Είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία που καθιστά την Κρήτη πρωτοπόρα σε επίπεδο Ελλάδος, και μία από τις πρώτες περιφέρειες της Ευρώπης στην υιοθέτηση των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης".

Ενώ ο κ. Νίκος Τραντάς, εκ μέρους της γραμματείας της κυβέρνησης σημείωσε πως: "Δουλεύουμε αυτό το εγχείρημα καιρό. Θέλουμε να δούμε την περιφερειακή διάσταση της εφαρμογής των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης".

Ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης επισήμανε: "Βάζουμε τους στόχους για να δούμε πώς πρέπει να είναι η Περιφερειακή Ανάπτυξη μέχρι το 2030. Το τρίπτυχο είναι: κοινωνία-οικονομία-περιβάλλον. Πάνω σε αυτά επενδύουμε και θα επενδύσουμε ακόμα περισσότερο".

 

mesaralive.gr  23 April, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ