Οδηγός για τα Αγροτικά ΔΙΕΚ-Όσα πρέπει να γνωρίζετε

  25 October, 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Οδηγός για τα Αγροτικά ΔΙΕΚ-Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Έως και την 1η Νοεμβρίου 2021 θα διαρκέσουν οι εγγραφές για το διδακτικό έτος 2021- 2022, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ)  του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το έτος κατάρτισης 2021-2022 θα λειτουργήσουν με πρωινό ωράριο, έξι (6) Δημόσια ΙΕΚ στις Περιφερειακές Ενότητες:  Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Κορίνθου, Λάρισας, Αττικής και Τρικάλων, με τις παρακάτω επτά (7) ειδικότητες: 

Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί  πέντε (5) εξάμηνα και συγκεκριμένα:

4 εξάμηνα θεωρητικής και Εργαστηριακής Κατάρτισης

1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης

Με δαπάνες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση, σε ορισμένο αριθμό σπουδαστών ανά ΔΙΕΚ.

Στους αποφοίτους των ΔΙΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Τι είναι τα ΔΙΕΚ

Τα ΔΙΕΚ ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος του ν. 4763/2020, έχουν δημόσιο χαρακτήρα, διάρκεια φοίτησης 5 εξάμηνα  (4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης) και απευθύνονται σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάτοχους ισότιμων τίτλων.

Στα ΔΙΕΚ θα εισάγονται και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλοντας παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ΔΙΕΚ( σ.σ.: η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύσει από το επόμενο διδακτικό έτος).

Για τη λειτουργία των 6 ΔΙΕΚ χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις των Επαγγελματικών Σχολών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές και τα εργαστήρια, προσφέροντας στους καταρτιζόμενους υψηλή ποιότητα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, με συνοδοιπόρους το έμπειρο  προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά και με όχημα την πολυετή εμπειρία στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρέχοντας τους όλα τα εφόδια που θα χρειαστούν για να γίνουν περιζήτητοι επαγγελματίες.

Η πολυετής λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το υψηλό  ποσοστό των αποφοίτων  που ασχολήθηκαν επαγγελματικά µε το αντικείμενο των σπουδών τους, είτε σε δικές τους γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή στη γεωργική βιομηχανία-βιοτεχνία, εγγυώνται την επιτυχία της επόμενης μέρας με την αναβάθμιση των σπουδών επιπέδου 5, που παρέχουν τα ΔΙΕΚ.

Τα εργαστηριακά μαθήματα όλων των ΙΕΚ γίνονται:

– στα πλήρως σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια τους

– στις παραγωγικές μονάδες μικρής κλίμακος που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους όπως τυροκομείο, οινοποιείο, εργαστήριο ξυλογλυπτικής, Θερμοκήπια, βουστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο κ.α. καθώς  και

– στους αγρούς, τον αμπελώνα, τους κήπους κ.α. που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο των ΔΙΕΚ..

Σε ορισμένο αριθμό καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια των σπουδών στα ΔΙΕΚ,  παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση.

Στους αποφοίτους των ΙΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η ανωτέρω βεβαίωση δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μοριοδοτούνται στα Προγράμματα Νέων Αγροτών και απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

Ειδικότητες – Αντικείμενα κατάρτισης, δεξιοτήτων – απασχόληση αποφοίτων
Τεχνικό τεχνολογικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος

Σπουδάζοντας «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος» ασχολείσαι με τη διαμόρφωση του τοπίου και του περιβάλλοντος, είτε σε επίπεδο καλλωπιστικής επέμβασης του τοπίου, ή στο παραγωγικό κομμάτι σε φυτώρια ή σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Το αντικείμενο της ειδικότητας είναι ευρύ, και αφορά τόσο στο σχεδιασμό χώρων αναψυχής (κήποι, χώροι πρασίνου), όσο και σε εγκαταστάσεις παραγωγής (θερμοκήπια, παραγωγικές μονάδες, κ.ά).

Ο/Η απόφοιτος διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να ασχοληθεί με τη διαμόρφωση του τοπίου και του περιβάλλοντος, στο επίπεδο του σχεδιασμού και της υλοποίησης καλλιεργειών, είτε σε επίπεδο καλλωπιστικής επέμβασης του τοπίου, ως υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση κήπων και παιδικών χαρών ή στο παραγωγικό κομμάτι των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων

Ο Τεχνικός Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει το σχεδιασμό χώρων αναψυχής, όπως κήποι και χώροι πρασίνου, αλλά και εγκαταστάσεων παραγωγής, όπως θερμοκήπια, παραγωγικές μονάδες κ.α.

Με τις γνώσεις γεωπονίας, ανθοκομίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που αποκτά είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα τοπίο που μελετά, συνδυάζοντας το φυτικό υλικό με τις ανθρώπινες κατασκευές. 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας διαθέτει εξειδικευμένη κατάρτιση για να:

Ασχολείται με την κατασκευή κηποτεχνικών εφαρμογών και τη διακόσμηση χώρων αναψυχής, χρησιμοποιώντας βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου. Εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης φυτών (μεταφύτευση, κλάδεμα, κορυφολόγημα κ.α.). Εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δέντρα, θάμνους και άνθη Πραγματοποιεί μετρήσεις χώρων και τις αποτυπώνει σε σχέδιο.  Σχεδιάζει απλά φυτοτεχνικά έργα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνδυάζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού ενός κήπου, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα στην αισθητική και στη λειτουργικότητα ενός χώρου.

Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη

Ο απόφοιτος τεχνικός θερμοκηπίων έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί πάνω σε σύγχρονες μεθόδους και να εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως:

– στους εξοπλισμούς θερμοκηπίων

– την κατασκευή θερμοκηπίων

– τη συντήρηση και ανανέωση

– την παραγωγή

– και συμβουλευτικές υπηρεσίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων θερμοκηπίου.

Είναι ο ειδικός επαγγελματίας που:

– συναρμολογεί και εγκαθιστά κατασκευές θερμοκηπίων ή άλλων μεθόδων κάλυψης των καλλιεργειών (π.χ. δίχτυα εντομοστεγανότητας, φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης), και του εξοπλισμού τους βάσει υφιστάμενης μελέτης και σχεδίου.

– ασχολείται με το συνολικό κύκλο φροντίδας των καλλιεργειών, την ανάπτυξη των φυτών, τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την τήρηση των καλλιεργητικών αρχείων

– ελέγχει και ρυθμίζει τα συστήματα αυτοματισμού και λειτουργίας, που χρησιμοποιούνται στις θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, συντηρεί τις κατασκευές κάλυψης των καλλιεργειών και συντονίζει το προσωπικό τής επιχείρησης 

Οι πτυχιούχοι με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης και της διαδικασίας της δυναμικής φυτοπαραγωγής, όπως είναι, η εντατική καλλιέργεια λαχανικών, ανθοκομίας και δενδροκομίας και ιδίως αυτών που αναπτύσσονται υπό κάλυψη (θερμοκήπια). Επίσης ασχολούνται με τη διακίνηση, τη συντήρηση, την τυποποίηση, την εμπορία, τη διαχείριση δενδροκηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων, τη φυτοπροστασία και αναπαραγωγή των φυτών (φυτώρια, σποροπαραγωγή, πολλαπλασιαστικό υλικό). Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στους ακόλουθους τομείς:

– Ανάπτυξη και φροντίδα δενδροκηπευτικών και ανθοκομικών καλλιεργειών

– Παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων τους

– Συγκεντρώσεις προϊόντων, που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το Δημόσιο

– Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση φυτονόσων

– Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές της φυτικής παραγωγής

– Εμπορία αδρανών υλικών, λιπασμάτων, ορμονών, αναπαραγωγικού υλικού και γεωργικών φαρμάκων

– Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης που περιλαμβάνει  τον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τον Ιδιωτικό τομέα.

Τα πλέον συνήθη πεδία απασχόλησης είναι τα ακόλουθα:

– Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε εποπτευόμενους οργανισμούς

– Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και σταθμούς γεωργικής έρευνας.

– Στην Αγροτική Τράπεζα.

– Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη δημιουργία και καλλιέργεια κήπων και πάρκων.

– Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή.

– Σε εταιρίες κατασκευής και εξοπλισμού θερμοκηπίων.

– Ιδιωτικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακών και ανθοκομικών καλλιεργειών.

– Ελεύθεροι επαγγελματίες

Τεχνικός γαλακτοκομίας – Τυροκόμος

Ο τεχνικός γαλακτοκομίας- τυροκομίας έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο επαγγελματία, με αναγνωρισμένη αξία στον χώρο και με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Η παραγωγή γάλακτος και τυριού αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της κτηνοτροφικής παραγωγής στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας σημειώνει ρεκόρ στις εξαγωγές τυριών, καθώς και στην κατά κεφαλήν κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων.

Οι σπουδαστές της ειδικότητας Τεχνικός γαλακτοκομίας-τυροκόμος μέσα από την υψηλού επιπέδου κατάρτιση πάνω στις σύγχρονες τάσεις παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων, θα μπορούν να απασχοληθούν στην παραγωγή διαφόρων μορφών τυποποιημένου και μεταποιημένου γάλακτος ή προϊόντα αυτού. Στην αγορά εργασίας μόνο το 10% των εργαζομένων που ασχολείται με το επάγγελμα έχουν εκπαιδευτεί σε τεχνικά σχολεία, ενώ το 90% έχουν εμπειρική ειδίκευση. Μέσα από την κατάρτιση στην ειδικότητα Τεχνικός γαλακτοκομίας-τυροκόμος οι σπουδαστές μπορούν να πάρουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τη δική τους μικρή οικογενειακή επιχείρηση και να συνδυάσουν την παράδοση με την υψηλή τεχνολογία, παράγοντας ανταγωνιστικά προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ο απόφοιτος, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως εξειδικευμένος επαγγελματίας σε:

– βιομηχανίες γάλακτος

–  τυροκομεία

– μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (βούτυρο, γιαούρτι, παγωτό κ.α.)

– συνεταιρισμούς

– κτηνοτροφικές μονάδες

– ως υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου

– ως ελεύθερος επαγγελματίας

 Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εξειδίκευση αλλάζουν την εργασία του κτηνοτρόφου. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας, μέσω και της βελτιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων της, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των εκμεταλλεύσεων και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον αποτελούν βασικές προτεραιότητες και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ζωική παραγωγή στην Ελλάδα συνεισφέρει κατά 29,8% στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής και αποτελείται από έξι διακριτούς βασικούς κτηνοτροφικούς κλάδους. Είναι προφανές πως το επάγγελμα οδηγείται σε μια όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση που συναρτάται όχι μόνο με τον κλάδο της ζωικής παραγωγής ή την καθετοποίηση της παραγωγής που επιβάλλει η αγορά αλλά και με τεχνολογικές εξελίξεις που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να ανατρέπουν το τοπίο.

Ο/Η απόφοιτος

– διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την εκτροφή των αγροτικών ζώων

– είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια σειρά εργασιών που έχουν σχέση με την διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και την προώθηση των προϊόντων του

– ανιχνεύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και είναι γνώστης των νέων τεχνολογιών για να μπορεί να αντλήσει από αυτές ότι χρήσιμο κατά περίπτωση

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ο απόφοιτος, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως εξειδικευμένος επαγγελματίας σε:

– συνεταιριστικές οργανώσεις,

– ομάδες παραγωγών,

–  ιδιωτικές μονάδες που ασχολούνται με την τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων ζωικής παραγωγής αλλά και

– ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας θα είναι οι αυριανοί σύγχρονοι αρχηγοί κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τις οποίες θα οργανώνουν και θα διαχειρίζονται με επιχειρηματικά καινοτόμα πρότυπα, στα πλαίσια της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγροτικής οικονομίας. 

Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν όλες τις σύγχρονες τεχνικές, αλλά και οικονομικές-διαχειριστικές γνώσεις για την λειτουργία οικονομικά βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Οι ανάγκες της Ελληνικής κτηνοτροφίας σε νέους και άριστα εκπαιδευμένους αρχηγούς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι μεγάλες και γνωστές.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της Ελληνικής κτηνοτροφίας σε κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα σε θέματα που συνδέονται με την οργάνωση και διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ανάπτυξη καινοτομιών από τους νέους της υπαίθρου σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να αποτελέσουν τους καταλύτες της ανάπτυξης στον αγροτικό χώρο, αλλά και να αποτελέσουν στελέχη συνεταιριστικών οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο κ.λπ.

Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων

Ο  Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων μέσα από εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση όλων των γεωργικών ελκυστήρων που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια μιας αγροτικής έκτασης. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας, έχουν διευρυμένο γνωστικό πεδίο και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν με αξιώσεις μία επιτυχημένη πορεία στην αγορά εργασίας και

– Αποκτούν πολύτιμες γνώσεις για τη συντήρηση και επισκευή γεωργικών μηχανημάτων ελαφριάς και βαριάς χρήσης.

– Εκπαιδεύονται διαρκώς στη δημιουργία και σωστή ανάπτυξη αποθήκης ανταλλακτικών, όπως και οργάνωσης συνεργείου αγροτικών μηχανημάτων, με στόχο την ολοκληρωμένη κατάρτισή σου

– Εκπαιδεύονται στη μηχανουργική τεχνολογία και το μηχανολογικό σχέδιο, και αποκτάς την ικανότητα να μελετάς μετατροπές και βελτιώσεις στα γεωργικά μηχανήματα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής παραγωγής.

Η διαρκής ανοδική τάση του κλάδου έχει δημιουργήσει την ανάγκη για περισσότερους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που συντελείται με ταχύτατους ρυθμούς, δημιουργεί την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και δημιουργίας νέων στελεχών που θα καλύψουν τους τομείς της χρήσης, επισκευής, συντήρησης εμπορίας και ανταλλακτικών των γεωργικών μηχανημάτων.

Σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση βελτιωμένων γεωργικών μηχανημάτων, καθίσταται απαραίτητος ο Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας. Ο εξειδικευμένος αυτός επαγγελματίας, φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των διαφόρων μηχανών, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, αποκτά γνώσεις πώλησης ανταλλακτικών και επισκευής αυτοκινήτων, συνεπώς μπορεί να απασχοληθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

– Συντηρεί και να επισκευάζει γεωργικά μηχανήματα.

– Οργανώνει αποθήκη ανταλλακτικών.

– Είναι ικανός να οργανώνει ένα συνεργείο, να προτείνει βελτιώσεις, να διαβάζει άριστα το μηχανολογικό σχέδιο, κλπ.

Τεχνικός αμπελουργίας και Οινολογίας

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας» των ΙΕΚ διαθέτει τις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να απασχολείται σε αμπελουργικές, οινοποιητικές ή μικτές αμπελοοινικές επιχειρήσεις (πχ. Ιδιωτικούς, συνεταιριστικούς ή κρατικούς αμπελώνες, φυτώρια, οινοβιομηχανίες και επιχειρήσεις εμπορίας και τυποποίησης, οινολογικά εργαστήρια, ιδρύματα και σταθμούς έρευνας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.) καλύπτοντας ανάγκες τεχνικής, οργανωτικής και διαχειριστικής φύσεως σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής διαδικασίας.

Αποκτά γνώσεις και ικανότητα για:

– όλες τις ποικιλίες αμπελώνων, ελληνικές και ξένες.

– την αναγνώριση και διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους ενός αμπελώνα και την προσαρμογή της παραγωγής ανάλογα με αυτά.

– την γευσιγνωσία και την τεχνική οινικών προϊόντων.

– τη διαχείριση σύγχρονων τάσεων στην οινοποιία και την δημιουργία οικολογικών αμπελώνων.

– τη διαφοροποίηση των προϊόντων που παράγει ένας αμπελώνας και τις νέες αγορές που δημιουργούνται.

– τις σύγχρονες τεχνικές marketing, συσκευασίας και προώθησης των προϊόντων του αμπελώνα.

– τη δημιουργία και χρηματοδότηση του δικού σου αμπελώνα και οινοποιείου από εξειδικευμένους συμβούλους αγροτικής ανάπτυξης με σημαντική εμπειρία στην ελληνική και διεθνή αγορά. 

Ο/Η απόφοιτος «Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας», εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και ειδικότερα εφαρμόζει τις καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες των αμπελώνων, τις πρακτικές οινοποίησης και κατεργασίας οίνων και συμμετέχει στις εργασίες Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας και απασχολείται στους τομείς:

– Αμπελουργικής εκμετάλλευσης

– Οινοποιείου & Αποσταγματοποιείου

– Ποτοποιίας & Οξοποιίας

– Μονάδας παραγωγής αμπελόφυλλων

– Εργαστηρίου αναλύσεων εδάφους, γλεύκους και οίνου

Τεχνικός ξυλογλυπτικής και εφαρμογές σε ξύλινες κατασκευές

Πρόκειται για ένα δυναμικό κλάδο με μεγάλες προεκτάσεις τόσο στην εσωτερική διακόσμηση χώρων εστίασης και διαμονής αλλά και με μεγάλες προσδοκίες εκμετάλλευσης του τουρισμού της Ελλάδας. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της δεκάχρονης και πλέον οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα μας, παρατηρείτε ένα μεγάλο έλλειμμα στην αγορά εξειδικευμένου προσωπικού, που να έχει σχέση με την κατεργασία του ξύλου με αποτέλεσμα να χρειάζεται άμεσα η αγορά τέτοιο προσωπικό για να ανταπεξέλθει στην αύξηση της ζήτησης σε ξύλινες κατασκευές,  ειδικά σήμερα με την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας που παρατηρείτε. 

Ο/Η απόφοιτος Τεχνικός ξυλογλυπτικής και εφαρμογές σε ξύλινες κατασκευές  καταρτίζεται στη σπανίζουσα εξειδίκευση της ξυλογλυπτικής- διακοσμητικής επίπλου και καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στον τομέα των ξυλόγλυπτων αντικειμένων- κατασκευών. Παράλληλα, συμβάλλει αποφασιστικά στη συνέχιση της μακραίωνης παράδοσης στην εκκλησιαστική, λαϊκή, ναυτική, ποιμενική και νεοελληνική αστική ξυλογλυπτική τέχνη.

Οι απόφοιτοι απασχολούνται είτε σε δικές τους επιχειρήσεις, είτε σε μεγαλύτερες οργανωμένες βιοτεχνίες επίπλων. Η ειδικότητα, συνδέεται εξαιρετικά με την προσφορά υπηρεσιών στον τομέα του αγροτουρισμού, την ανάπτυξη τοπικού πολιτισμού, αλλά και την ανάδειξη της λαϊκής, πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς.

 

  25 October, 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ