Νέα έργα στα σκαριά για τον δρόμο της Μεσαράς

patris.gr  20 January, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Νέα έργα στα σκαριά για τον δρόμο της Μεσαράς

Ένα νέο μεγάλο πακέτο έργων συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογείται να δημοπρατηθεί στο τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς προκειμένου να πάρει την τελική μορφή του, ο δρόμος της Μεσαράς που αναμένεται να αποκτήσει παράπλευρο οδικό δίκτυο, σήραγγα διαφυγής από τη σήραγγα της Αγίας Βαρβάρας και κυκλικό κόμβο στο σημείου που τερματίζει. Έτσι, παράλληλα με το μεγάλο κεφάλαιο της αποκατάστασης των κατολισθήσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης τροχοδρομεί και μια νέα μεγάλη εργολαβία που περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων που έρχονται να θωρακίσουν σε επίπεδο ασφάλειας και λειτουργίας τον οδικό άξονα της Μεσαράς.

Σήραγγα διαφυγής στη  σήραγγα της Αγίας Βαρβάρας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι μελέτες που έχουν ανατεθεί με σκοπό να κατασκευαστεί μια σήραγγας διαφυγής στη  σήραγγα της Αγίας Βαρβάρας το μήκος της οποίας ξεπερνά τα 500 μέτρα.  Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που έρχεται να θωρακίσει σε επίπεδο ασφάλειας τη μεγάλη σήραγγα της Αγίας Βαρβάρας, προκειμένου να δίδεται διέξοδος στα οχήματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η σήραγγα αναμένεται να είναι είτε οριζόντια είτε κατακόρυφη, και θα δίνει έξοδο στα οχήματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο τρόπος κατασκευής της σήραγγας διαφυγής και η τελική μορφή που θα έχει, είναι αντικείμενο της γεωλογικής μελέτης που έχει ανατεθεί και θα δώσει τις συντεταγμένες σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωσή της, με δεδομένα τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής και μια σειρά από άλλες παραμέτρους.

Τα έργα που δρομολογούνται

Σημαντική εργολαβία ανάμεσα σε αυτές που δρομολογούνται είναι η ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του δρόμου, 500 μέτρα πριν από τον κόμβο της Αγίας Βαρβάρας, όπου έχει γίνει αποκατάσταση του κατολισθητικού φαινομένου που είχε εμφανιστεί, και στο ίδιο σημείο έχουν εντοπιστεί αρχαία, όπου μένει να αποφασιστεί ο τρόπος αξιοποίησής τους. Ακόμα δρομολογείται η διαμόρφωση του ανισόπεδου κόμβου και της συνδετήριας οδού του Πανασού, όπως και η δημιουργία κόμβου στο Καστέλι της Μεσαράς.

Στο πακέτο των μελετών περιλαμβάνεται, επίσης, η δημιουργία παράπλευρου δικτύου το οποίο θα κατασκευαστεί όπου αυτό είναι εφικτό, διότι υπάρχουν γεωγραφικές ιδιαιτερότητες στην περιοχή σε ό,τι αφορά στις μεγάλες κλίσεις. Ακόμα σημαντικό έργο το οποίο θα δώσει την τελική μορφή του δρόμου είναι η διαπλάτυνσή του, προκειμένου να αποκτήσει διατομή εθνικού δρόμου. Όπως είναι γνωστό, σήμερα το πλάτος του δρόμου είναι 8 μέτρα και ο στόχος είναι να υπάρξει μια διαπλάτυνση ώστε να αναπτυχθεί στα 12,5 μέτρα γεγονός που προϋποθέτει πρόσθετες απαλλοτριώσεις και διανοίξεις.

[Ο διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Γιώργος Αγαπάκης]
Ο διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Γιώργος Αγαπάκης

Με δηλώσεις του στην «Π» ο διευθυντής συγκοινωνιακών έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Γιώργος Αγαπάκης, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι, «ο δρόμος της Μεσαράς πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να θωρακιστεί από πλευράς κατολισθήσεων άλλων ζητημάτων πρέπει να συμπληρωθεί και από πλευράς λειτουργικότητας σε κάποια θέματα, όπως είναι για παράδειγμα το πρώτο κομμάτι πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, ο ανισόπεδος κόμβος του Πανασού, το συμπληρωματικό παράπλευρο δίκτυο το οποίο θα δημιουργηθεί σε σημεία του άξονα των 16 χιλιομέτρων, καθως επίσης και ένας κυκλικός κόμβος που προγραμματίζουμε για καλύτερη οδική ασφάλεια και λειτουργία στην περιοχή του Καστελίου των Μοιρών.

Συμπληρωματικά με όλο αυτό το πρόγραμμα εργασιών είναι ότι οι μεγάλες σήραγγες θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικά και μία σήραγγα διαφυγής για την ασφαλή λειτουργία τους. Η συγκεκριμένη σήραγγα της Αγίας Βαρβάρας έχει μήκος 517 μέτρα και απαιτεί για τη πλήρη και ασφαλή λειτουργία της μια πρόσθετη μικρή σήραγγα η οποία μελετάται.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με μια οριζόντια σήραγγα μικρής διατομής, είτε μπορεί με κάποιες προσβάσεις κάθετου τύπου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαφυγής. Αυτό το πρόγραμμα των πέντε διαφορετικών σημείων είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη δύο μελέτες και πρόκειται άμεσα να ανατεθούν άλλες δύο προκειμένου να δρομολογηθούν τα παραπάνω έργα με σκοπό στο τελευταίο τρίμηνο το 2023 να δημοπρατηθεί η τελευταία εργολαβία πλήρους ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγία Βαρβάρα Μοίρες, που σκοπό να έχει και την καλύτερη λειτουργία του και την πλήρη θωράκισή του».

 

patris.gr  20 January, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα