Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν οι εισφορές του ΕΦΚΑ

  06 July, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν οι εισφορές του ΕΦΚΑ

Έως τη Δευτέρα 15 Ιουλίου του 2019 θα πρέπει οι αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώσουν τις εισφορές του ΕΦΚΑ για τον μήνα Μάιο .

Παράλληλα, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), "την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί και η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα)".
 

 

  06 July, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ