Με μειωμένο συντελεστή η φορολόγηση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών

  19 January, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Με μειωμένο συντελεστή η φορολόγηση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών

Με μειωμένο συντελεστή 4,5% θα φορολογηθούν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων θα έχει έκπτωση 50% του φορολογικού συντελεστή από το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος.

Ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής

Επίσης η ίδια νομοθεσία προβλέπει πως οι νέοι επιτηδευματίες ή οι νέες ατομικές επιχειρήσεις έχουν τις παρακάτω φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις:

α. Μειώνεται κατά 50% και συγκεκριμένα στο 4,5 % ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας για τα 3 πρώτα χρόνια άσκησης της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα .

β. Το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο 27,5%, όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

γ. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι  φορολογούμενοι  για τα 5 πρώτα χρόνια από την έναρξη επιτηδεύματος.

δ. Οι υπόχρεοι μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή του ΦΠΑ εάν τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα είναι μικρότερα των 10.000 ευρώ.

ε. Κατά τη σύσταση της ατομικής επιχείρησης δεν απαιτείται ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο.

Έναρξη δραστηριότητας: Τα “μυστικά” που πρέπει να γνωρίζετε

Οι φορολογούμενοι που θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα τα έντυπα Ε1 και Ε3 θα πρέπει να υποβάλουν οι υπόχρεοι για το εισόδημα που έχουν εισπράξει από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Φορολογητέο εισόδημα είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα που:

α) Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

β) Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

γ) Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω:

α. Η  δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας με την προϋπόθεση ότι η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί.

γ. Τα πρόστιμα και οι ποινές, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων.

δ.  Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. Σημειώνεται πως οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες αναφέρονται εκτενώς στο άρθρο 23 του ΚΦΕ.

 

Δείτε επίσης

Σχετικά άρθρα

  19 January, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα