Με ηλιόσπορο, φακές και ρεβίθια απαντήσαμε στην κρίση.

mesaralive.gr  15 April, 2015 ΑΡΘΡΑ
Με ηλιόσπορο, φακές και ρεβίθια απαντήσαμε στην κρίση.

Φωτο:chasioti.gr

Τις μεταβολές στους όγκους παραγωγής της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας από το 2009 ως και το 2013 παρουσίασε αναλυτικά η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Από την σύγκριση των τιμών για το 2013 σε σχέση με το τελευταίο έτος πριν τα Μνημόνια, προκύπτει ο νέος «χάρτης» με τις τάσεις που έχουν διαμορφωθεί σε αυτόν τον τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Σε επίπεδο ποσοστιαίων μεταβολών σε επίπεδο τετραετίας ξεχωρίζουν ο τετραπλασιασμός της παραγωγής Ηλίανθου κατά 299,5%, ο διπλασιασμός της παραγωγής φακής κατά 97,2%, αλλά και η σημαντική αύξηση της παραγωγής ρεβιθιών κατά 51,6%.

Στον αντίποδα, σημαντική μείωση παρουσίασε η παραγωγή ζαχαρότευτλου κατά 67,1%, της ντομάτας κατά 23,8%, του σκληρού σιταριού κατά 19,4%.

Η παραγωγή κρέατος αυξήθηκε κατά 4,5%, ενώ η αντίστοιχη ψαριών μειώθηκε κατά 11,3%.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, οι ετήσιες μεταβολές ως προς τον όγκο παραγωγής, κατά είδη προϊόντων, είναι οι εξής:

σκληρό σιτάρι:

μείωση 5,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 5,8% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 5,5% το 2012 σε σχέση με το 2011 και 4.6% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.650,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.568,2 χιλ. τόνοι το 2010, 1.477,2 χιλ. τόνοι το 2011, 1.395,3 χιλ. τόνοι το 2012 και 1.330,8 χιλ. τόνοι το 2013.

καλαμπόκι: μείωση

12,2% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 5,0% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 0,9% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.432,2 χιλ. τόνοι το 2009, 2.135,9 χιλ. τόνοι το 2010, 2.242,4 χιλ. τόνοι το 2011, 2.240,0 χιλ. τόνοι το 2012 και 2.259,5 χιλ. τόνοι το 2013,

βαμβάκι:

μείωση 13,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 17,1% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 4,2% το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 10,3% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 816,4 χιλ. τόνοι το 2009, 703,7 χιλ. τόνοι το 2010, 823,8 χιλ. τόνοι το 2011, 789,0 χιλ. τόνοι το 2012 και 870,2 χιλ. τόνοι το 2013,

ζαχαρότευτλα:

μείωση 34,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, και 34,3% το 2011 σε σχέση με το 2010, αύξηση 3,7% το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 26,2% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.372,3 χιλ. τόνοι το 2009, 898,5 χιλ. τόνοι το 2010, 590,7 χιλ. τόνοι το 2011, 612,5 χιλ. τόνοι το 2012 και 452,1 χιλ. τόνοι το 2013,

πατάτα:

μείωση 0,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 0,6% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 6,4% το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 4,9% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 930,8 χιλ. τόνοι το 2009, 926,3 χιλ. τόνοι το 2010, 920,7 χιλ. τόνοι το 2011, 861,5 χιλ. τόνοι το 2012 και 903,5 χιλ. τόνοι το 2013,

ντομάτα:

μείωση 6,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 13,9% το 2011 σε σχέση με το 2010, αύξηση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 6,0% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.561,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.467,3 χιλ. τόνοι το 2010, 1.263,4 χιλ. τόνοι το 2011, 1.264,8 χιλ. τόνοι το 2012 και 1.189,2 χιλ. τόνοι το 2013,

μούστος:

μείωση 1,6% το 2010 σε σχέση με το 2009, και 6,2% το 2011 σε σχέση με το 2010, αύξηση 7,5% το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 8,0% το 2013 σε σχέση με το 2012.Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 361,7 χιλ. τόνοι το 2009, 355,9 χιλ. τόνοι το 2010, 333,8 χιλ. τόνοι το 2011, 358,7 χιλ. τόνοι το 2012 και 330,1 χιλ. τόνοι το 2013

πορτοκάλια:

αύξηση 0,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 11,7% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 3,2% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, 956,3 χιλ. τόνοι το 2009, 964,0 χιλ. τόνοι το 2010, 851,4 χιλ. τόνοι το 2011, 850,9 χιλ. τόνοι το 2012 και 878,1 χιλ. τόνοι το 2013,

ροδάκινα:

αύξηση 2,3% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 3,2% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 5,4% το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 2,1% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, 748,8 χιλ. τόνοι το 2009, 766,1 χιλ. τόνοι το 2010, 790,9 χιλ. τόνοι το 2011, 748,4 χιλ. τόνοι το 2012 και 733,0 χιλ. τόνοι το 2013,

ελιές για λάδι:

αύξηση 15,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, μικρή μείωση 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010, αύξηση 1,3% το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 27,4% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.991,1 χιλ. τόνοι το 2009, 2.299,0 χιλ. τόνοι το 2010, 2.293,6 χιλ. τόνοι το 2011, 2.323,0 χιλ. τόνοι το 2012 και 1.686,3 χιλ. τόνοι το 2013,

λάδι:

μείωση 3,4% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 16,7% το 2011 σε σχέση με το 2010, αύξηση 1,4% το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 13,8% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 305,0 χιλ. τόνοι το 2009, 294,6 χιλ. τόνοι το 2010, 343,7 χιλ. τόνοι το 2011, 348,6 χιλ. τόνοι το 2012 και 300,7 χιλ. τόνοι το 2013,

γάλα:

μείωση 1,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 0,5% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 0,2% το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 1,2 % το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.016,4 χιλ. τόνοι το 2009, 1.995,7 χιλ. τόνοι το 2010, 2.004,7 χιλ. τόνοι το 2011, 2001,4 χιλ. τόνοι το 2012 και 2.025,4 χιλ. τόνοι το 2013,

κρέας:

μείωση 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010, αύξηση 5,4% το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 1,5% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 429,2 χιλ. τόνοι το 2009, 417,9 χιλ. τόνοι το 2010, 418,9 χιλ. τόνοι το 2011, 441,5 χιλ. τόνοι το 2012 και 448,3 χιλ. τόνοι το 2013.

 

Πηγή: ethnos.gr

 

mesaralive.gr  15 April, 2015 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα