Κίνδυνος να χαθούν δικαιώματα φύτευσης για εκτάσεις Οινάμπελων

mesaralive.gr  15 April, 2015 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Κίνδυνος να χαθούν δικαιώματα φύτευσης για εκτάσεις Οινάμπελων

Σε ενημέρωση των παραγωγών που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, προχώρησε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου ενημερώνοντας ότι σε εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στον αμπελοοινικό τομέα , υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η συνολική έκταση των οιναμπέλων της Π.Ε. Ηρακλείου , καθώς τα ανενεργά δικαιώματα φύτευσης πρόκειται να διαγραφούν οριστικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 .

«Προκειμένου λοιπόν να μην χαθούν τα Δικαιώματα Φύτευσης για εκτάσεις Οιναμπέλων οι οποίες είναι δηλωμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο , έχουν όμως εγκαταλειφθεί ή δεν προβλέπεται η συνέχιση της καλλιέργειάς τους , οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στην υπηρεσία μας και να ζητήσουν να τους χορηγηθούν – εάν δικαιούνται – Δικαιώματα Αναφύτευσης για ανάλογη έκταση και χρονική ισχύ . 

Τα χορηγούμενα Δικαιώματα Αναφύτευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατόχους τους για φύτευση νέων αμπελώνων ή να μεταβιβαστούν έως 31/12/2015 σε αμπελοκαλλιεργητές που ενδιαφέρονται για δικαιώματα φύτευσης οιναμπέλων .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση και πληροφορία με την Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περ/κής Ενότητας Ηρακλείου , 3ος Όροφ., Γραφείο 304 και στα τηλέφωνα 2810309203 (Αργυρίου Δούκας) και 2810309270 (Κουτσάκη Ευαγγελία)» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση .

 

mesaralive.gr  15 April, 2015 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ