“Φορολογικό διαζύγιο”: Ποιες “παγίδες” κρύβουν οι χωριστές δηλώσεις

  08 February, 2024 OIKONOMIA
“Φορολογικό διαζύγιο”: Ποιες “παγίδες” κρύβουν οι χωριστές δηλώσεις

Οφέλη αλλά και “παγίδες” έχουν οι χωριστές φορολογικές δηλώσεις, για όσα έγγαμα ζευγάρια θέλουν να πάρουν… “φορολογικό διαζύγιο. Συνολικά 20 ημέρες έχουν στη διάθεση τους τα έγγαμα ζευγάρια για να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Η προθεσμία εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου και οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ  www.aade.gr και συγκεκριμένα στο  (login.gsis.gr.) με τη χρήση των taxisnet. Μετά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν  την παρακάτω  διαδρομή:

Πολίτες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης,
είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης είτε από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή -φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης

Επίσης επισημαίνεται πως  στις  περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης συζύγων  θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

Διευκρινίζεται δε πως μετά τις 28 του μήνα δεν μπορεί να ανακληθεί η επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2023.

Επίσης σημειώνεται δε πως όσοι υποβάλλουν “φορολογικό διαζύγιο”  για το φορολογικό έτος 2023  θα πρέπει να γνωρίζουν πως  για το φορολογικό έτος 2024 και τα επόμενα θα χρειαστεί να  επισκεφτούν τη σχετική εφαρμογή, μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου έτους, μόνο εφόσον επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους.

Οι χωριστές δηλώσεις δεν επηρεάζουν τα επιδόματα 

Μεταξύ άλλων τα έγγαμα ζευγάρια θα πρέπει να γνωρίζουν για τις χωριστές δηλώσεις συζύγων πως δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων.  Επιπλέον δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία. Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων των συζύγων η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα. Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη.

Για τα  τέκνα δηλώνονται και από τους δύο γονείς 

Όσον αφορά στον τρόπο που δηλώνονται τα  παιδιά στις χωριστές δηλώσεις των έγγαμων ζευγαριών επισημαίνεται πως τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους. Επίσης το εισόδημα του ανήλικου τέκνου, που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

Για τα τεκμήρια διαβίωσης

Διευκρινίζεται δε πως στις χωριστές δηλώσεις φορολογία εισοδήματος συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε πρόσφατα έναν χρήσιμο οδηγό  με ερωτήσεις και απαντήσεις για το φορολογικό διαζύγιο των έγγαμων ζευγαριών:

-Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Μάρτιο του 2024 (μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης). Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2023;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η γνωστοποίηση της επιθυμίας για υποβολή χωριστής δήλωσης γίνεται άπαξ χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησης.

-Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Φεβρουάριο 2024 και η ενημέρωση του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. θα γίνει μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2024. Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2023;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η γνωστοποίηση της επιθυμίας για υποβολή χωριστής δήλωσης γίνεται άπαξ χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησης.

 

  08 February, 2024 OIKONOMIA