Φορολογικές δηλώσεις 2024: Τα 5 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε επιπρόσθετο φόρο

  03 June, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Φορολογικές δηλώσεις 2024: Τα 5 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε επιπρόσθετο φόρο

Πέντε σημεία θα πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, όταν συμπληρώνουν τις  φορολογικές δηλώσεις τους, για το 2024 προκειμένου να μην πληρώσουν επιπρόσθετο φόρο, αναφέρει σήμερα η εφημερίδα “Καθημερινή”.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα τα πέντε σημεία είναι τα εξής:

1. Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Ο έλεγχος είναι απαραίτητος καθώς ενδέχεται τα εισοδήματα να είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια της εφορίας. Έτσι θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό φόρο εισοδήματος. Εφόσον από τον έλεγχο που θα  πραγματοποιήσουν οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν ότι έπεσαν στα τεκμήρια θα πρέπει να  να καλύψουν την επιπλέον διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος, ενδεχομένως με την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών (στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης) ή στους  κωδικούς 787-788 του πίνακα 6  της δήλωσης με κάποιο χρηματικό ποσό δανείου δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς , κέρδους  από τυχερό παίγνιο, εφάπαξ αποζημίωσης κλπ που έλαβαν το 2023.

2. Λήξη μισθωτηρίου:

Στην περίπτωση που έχει παρέλθει η τριετία κι έχει φύγει ο ενοικιαστής από το διαμέρισμα, θα πρέπει να υποβληθεί λήξη μισθωτηρίου. Σε διαφορετική περίπτωση ανανεώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, που πρακτικά σημαίνει πως η φορολογική διοίκηση συνεχίζει να υπολογίζει ότι καταβάλλεται το και το μίσθωμα.

3. Ανείσπρακτα ενοίκια:

Κλιματιστικά χωρίς εξωτερικό μοτέρ σε τιμές που δεν περιμένατεΚλιματισμός | Αγγελίες αναζήτησης
Αναζητήστε τώρα
Κρουαζιέρες από Πειραιά σχεδόν δωρεάν: Δείτε τον τιμοκατάλογο (2024)Κρουαζιέρα | Διαφημίσεις αναζήτησης
Αναζητήστε τώρα

Με την πληρωμή φόρου με συντελεστές από 15% έως και 45%  για εισοδήματα που  δεν απέκτησαν το 2023 κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια εάν δεν λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους. Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα ανείσπρακτα μισθώματα δεν μπορούν να εκχωρηθούν  στο Δημόσιο όπως γινόταν παλιά.   Μπορούν όμως να δηλωθούν ως ανείσπρακτα και να μην φορολογηθούν,  εφόσον έως την προθεσμία  υποβολής  της φορολογικής δήλωσης έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής, ή διαταγή απόδοσης μισθίου, ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσης της. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί αγωγή στην οποία αναγράφεται ότι διεκδικούνται μισθώματα μέχρι την εκδίκαση αυτής, η αγωγή γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται  το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται τα μισθώματα.

Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής – υπομισθωτής έχει πτωχεύσει αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή- υπεκμισθωτή.

4. Αναδρομικά:

Συνταξιούχοι και μισθωτοί θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά  χωρίς την επιβολή προστίμου, ενώ ο φόρος που θα προκύψει θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου του 2025. Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά τα  οποία εισπράχθηκαν το 2023. Με την υποβολή της τροποποιητικής εκδίδεται  αυτόματα το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου.

5. Τόκοι και εισοδήματα εξωτερικού:

Αυτά πρέπει να τα δηλώσουν  όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Εκτός του ότι επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση που δεν δηλωθούν θα διενεργηθεί και σχετικός έλεγχος από την ΑΑΔΕ  για την προέλευση τους.

 

  03 June, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα