Φορολογικές δηλώσεις 2024: Αυτές είναι οι νέες αλλαγές-Τι θα ισχύει για την προκαταβολή φόρου

  12 April, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Φορολογικές δηλώσεις 2024: Αυτές είναι οι νέες αλλαγές-Τι θα ισχύει για την προκαταβολή φόρου

Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2024 .

Σημειώνεται δε πως  φέτος υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών όπως:

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

Α. Τέλος επιτηδεύματος 

Αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν φέτος το μισό τέλος επιτηδεύματος ενώ κάποιοι άλλοι απαλλάσσονται από την καταβολή του.

Υπενθυμίζεται πως το τέλος επιτηδεύματος των ελεύθερων επαγγελματιών και  των ατομικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται φέτος ως εξής:

Στα  325 ευρώ  είναι για τους επιτηδευματίες και  για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα.
Από 400 ευρώ μέχρι και 500 ευρώ κυμαίνεται για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημα τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.
Στα 800 ευρώ είναι για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
Στα 1.000 ευρώ είναι για τα  νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους

Β. Τεκμαρτά εισοδήματα

Αλλά αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο που θα υπολογίσει η ΑΑΔΕ τα τεκμαρτά εισοδήματα των 700.000 ελεύθερων επαγγελματιών. Δηλαδή τα ποσά των εισοδημάτων αυτών  θα είναι προσυμπληρωμένα στη φορολογική δήλωση.

Η ΑΑΔΕ αντλεί τα στοιχεία των παραπάνω από τα myDATA  αλλά την ίδια στιγμή θα μπορούν να γίνουν και διορθώσεις στους κωδικούς του εντύπου Ε3 με τα έσοδα και τα έξοδα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν  να δηλώσουν μικρότερο φορολογητέο εισόδημα από το τεκμήριο, ωστόσο θα πληρώσουν τον φόρο που θα υπολογιστεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Επίσης όσοι αδικούνται από το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης θα μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόρο αφού πρώτα υποβάλλουν ένσταση σε σχετική ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Μισθωτοί – συνταξιούχοι

Ο φόρος των πολιτών που έχουν εισοδήματα μόνο από μισθούς και συντάξεις θα προσδιορίζεται με τη φορολογική δήλωση που  θα έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με βάση όλα τα στοιχεία που έχει η Φορολογική Διοίκηση και έχει κοινοποιηθεί σε αυτούς. Εάν ο πολίτης δεν αντιταχθεί στο περιεχόμενο της δήλωσης μέχρι την προθεσμία υποβολής της,  τότε αυτή  θα οριστικοποιείται αυτόματα (οίκοθεν προσδιορισμός φόρου).

Για την αυξημένη προκαταβολή του φόρου

Και φέτος θα βεβαιωθεί προκαταβολή φόρου στα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα έναντι του εισοδήματος του επόμενου φορολογικού έτους. Σημειώνεται δε πως η προκαταβολή φόρου των φυσικών προσώπων υπολογίζεται ως ποσοστό 55% επί του φόρου που προκύπτει από το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ενώ η προκαταβολή φόρου περιορίζεται στο μισό (27,5%) για το πρώτο φορολογικό έτος που αποκτάται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από φυσικό πρόσωπο.

by Taboola
Sponsored Links
You May Like
Ακουστικά βαρηκοΐας για ηλικιωμένουςAkoustica Medica
Κάντε κλικ εδώ

Οι τρόποι 

Όταν το εισόδημα του επόμενου φορολογικού έτους για το οποίο υπολογίζεται η προκαταβολή υπάρχουν ενδείξεις ότι θα περιορισθεί σημαντικά, τότε υπάρχουν τρόποι για  να αντιμετωπισθεί η αυξημένη προκαταβολή του φόρου.

Μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 70 του ΚΦΕ, για την περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής:

Εάν μειωθεί το εισόδημα του φορολογουμένου σε ποσοστό άνω του 25%, τότε ο πολίτης  μπορεί να ζητήσει με αίτησή του να μειωθεί η προκαταβολή του φόρου που βεβαιώθηκε με την πράξη του διοικητικού προσδιορισμού.
Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του ένατου μήνα του φορολογικού έτους για το οποίο γίνεται η βεβαίωση και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025 εάν το φορολογικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου 2024.
Η μείωση της προκαταβολής αφορά τα ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο και υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας ΔΟΥ.
Η αίτηση θα πρέπει να εγκριθεί ή να απορριφθεί μέσα σε 3 μήνες από  την υποβολή της.
Και αφού εγκριθεί η αίτηση μετά η φορολογική διοίκηση προχωρά  στην έκπτωση ανάλογου με τη μείωση των εισοδημάτων φόρου από τις επόμενες δόσεις  αλλά  και σε επανεκκαθάριση της δήλωσης.

 

Τα στοιχεία λοιπόν που λαμβάνονται υπόψη για τα παραπάνω είναι τα εξής:

Τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος. Αυτά συγκρίνονται  με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.
Οι δαπάνες και τα έξοδα  διαχείρισης  της επιχείρησης επί των ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος φορολογικού έτους. Αυτά συγκρίνονται  με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου φορολογικού έτους.
Οι αλλαγές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μεικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.
Οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.

 

  12 April, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα