Επιστολική ψήφος: Τα βήματα για εγγραφή στην πλατφόρμα

  14 February, 2024 ΑΡΘΡΑ
Επιστολική ψήφος: Τα βήματα για εγγραφή στην πλατφόρμα

Έως και 40 ημέρες πριν τις Eυρωεκλογές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση οι πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο για την ανάδειξη των εκπροσώπων της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι αιτήσεις θα καταχωρούνται στην πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr, ενώ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εγγραφή, διαγραφή και μεταβολή των στοιχείων των εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο και κυρίως τον τρόπο πιστοποίησης του εκλογέα, καθώς και τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου έχουν οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο gov.gr μέσω των κωδικών τους taxisnet ή αν διαμένουν εκτός Ελλάδας, κάνοντας χρήση συνδυασμού των στοιχείων

του εν ισχύ ελληνικού διαβατηρίου του (αριθμός και ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου, όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης) και
του εν ισχύ ελληνικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (αριθμός και ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας) ή του αριθμού δημοτολογίου.

Για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης με τον τρόπο αυτό, ο εκλογέας συμπληρώνει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου, στον οποίο αποστέλλεται, με σύντομο μήνυμα (SMS), κωδικός μιας χρήσης, τον οποίο ο εκλογέας συμπληρώνει στο ειδικό πλαίσιο κειμένου.

Η είσοδος στην εφαρμογή και η υποβολή αίτησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον εκλογέα ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ΚΕΠ.

Η εφαρμογή αναζητεί αυτόματα την εγγραφή του εκλογέα στον βασικό εκλογικό κατάλογο, με βάση τα στοιχεία πιστοποίησής του και συμπληρώνει τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση. Τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα είναι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η διεύθυνση διαμονής.

O εκλογέας μπορεί να επιλέξει ως διεύθυνση αποστολής του εκλογικού υλικού τη διεύθυνση διαμονής του, είτε να καταχωρίσει άλλη, πλήρη διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί ο φάκελος της επιστολικής ψήφου.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκλογέα και στον δηλωθέντα αριθμό κινητού του τηλεφώνου, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της. Η αίτηση γίνεται αμέσως αποδεκτή και οριστική.

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων, οι εκλογείς οφείλουν να τα επικαιροποιήσουν. Ειδικά για τη μεταβολή του αριθμού κινητού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γίνεται εκ νέου επιβεβαίωση με κωδικό μιας χρήσης.

Όπως προβλέπει η απόφαση, οι πολίτες μπορούν οποτεδήποτε θελήσουν να μεταβάλουν τα στοιχεία τους ή να διαγραφούν από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής.

Κάτοικοι εξωτερικού

Εγγραφές εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ήδη μέσω της ειδικής εφαρμογής εγγραφής Ελλήνων εκλογέων εκτός Επικράτειας μεταπίπτουν στην πλατφόρμα αιτήσεων επιστολικής ψήφου και τελούν σε κατάσταση «προς υποβολή».

Οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο, ούτως ώστε να επικαιροποιήσουν και να πιστοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, email και διεύθυνση διαμονής), να καταχωρίσουν την πλήρη διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να αποσταλεί ο φάκελος της επιστολικής ψήφου και να υποβάλουν την αίτηση.

Οι ανωτέρω εκλογείς ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ώστε να προχωρήσουν στη διαδικασία εφόσον το επιθυμούν. Εάν δεν εισέλθουν στην εφαρμογή για να επιβεβαιώσουν ή/και επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και θα πρέπει να ψηφίσουν με φυσική παρουσία στο εκλογικό τους τμήμα εντός της χώρας.

 

  14 February, 2024 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα