Επαναλειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού από αύριο

  11 August, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Επαναλειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού από αύριο

Έπειτα από την ολοκλήρωση δειγματοληπτικών ελέγχων και τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ


Ο    Δήμαρχος  Φαιστού  έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’αρ. 971/10-8-2020 απόφαση Δημάρχου αναφορικά για το κλείσιμο των υπηρεσιών του 
Δήμου Φαιστού μετά από την διαπίστωση κρουσμάτων covid-19 . 
2. Τα δεδομένα  που διαμορφώθηκαν μετά την διαπίστωση των κρουσμάτων covid-19 στο Δήμο 
Φαιστού. 
3. Την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών  ελέγχων σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ , τα 
αποτελέσματα των οποίων είναι 100% αρνητικά. 
4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος προχώρησε στην απολύμανση όλων των εγκαταστάσεων του Δημαρχείου. 
5.Την ανάγκη διασφάλισης ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των 
πολιτών. 
                                                                     Αποφασίζει 
 
 
1. Από αύριο 12 Αυγούστου 2020, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν κανονικά 
στο προβλεπόμενο ωράριο. 
Η χρήση μάσκας και latex γάντια τόσο για το προσωπικό όσο και τους επισκέπτες είναι 
υποχρεωτικά και θα εφαρμόζονται πιστά όλες οι οδηγίες του υπουργείου για την διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας.                                                                                       
2. Παρακαλείται  το προσωπικό του Δήμου  να βρίσκεται στις θέσεις εργασίας. 
3. Οι άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί  στο προσωπικό ισχύουν κανονικά.   
4. Η  παρούσα Απόφαση θα κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο.                                                                                          
 
 

 

  11 August, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ