Ενημέρωση για το Μ11 – Βιολογικές καλλιέργειες από το ΚΕΑ Τυμπακίου

  03 February, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Ενημέρωση για το Μ11 – Βιολογικές καλλιέργειες από το ΚΕΑ Τυμπακίου

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς του ότι αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης ένταξης και την υποστήριξη τους για τη συμμετοχή στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε 443 εκ.€ για το σύνολο της χώρας που κατανέμεται στους νεοεισερχόμενους και στους παλιούς δικαιούχους βιολογικής γεωργίας. Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής από τη μετατροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται μέχρι τις 22-02-2017. Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί. Επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης είναι τα αγροτεμάχια/εκμετάλλευση/είδος ζώου τα οποία είναι δηλωμένα στην  ΕΑΕ του 2016 και κατέχονται νόμιμα από το δικαιούχο κατά την ένταξη και για κάθε έτος καθ’ όλη τη περίοδο δέσμευσης.

Το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το εξειδικευμένο για το μέτρο 11 προσωπικό του ΚΕΑ Τυμπακίου στο 28920-51254 (εσωτ. 8) ή να επισκέπτεστε τον συνεταιρισμό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

  03 February, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα