ΕΦΚΑ: Οδηγός για τις 120 δόσεις

  14 April, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
ΕΦΚΑ: Οδηγός για τις 120 δόσεις

Βήμα βήμα η αναβίωση της ρύθμισης και παραδείγματα

Πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι που έχασαν τις δυο παλιές ρυθμίσεις των 120 δόσεων και των 36 - 72 δόσεων έχουν τώρα την ευκαιρία να τις αναβιώσουν πληρώνοντας 2 μηνιαίες δόσεις και επιμηκύνοντας τον χρόνο αποπληρωμής. Οι πρώτες αιτήσεις για την αναβίωση των 120 δόσεων του 2019 και των 36 - 72 δόσεων της πανδημίας έχουν ήδη υποβληθεί στον ΕΦΚΑ - ΚΕΑΟ, καθώς άνοιξε από την Παρασκευή 7 Απριλίου η ηλεκτρονική υπηρεσία των αιτήσεων. 

Βήμα-βήμα η διαδικασία αναβίωσης:

Για την αναβίωση των 120 και 72 δόσεων δεν θα απαιτηθεί τελικά η επίσκεψη σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ ή του ΚΕΑΟ, καθώς αποφασίστηκε τελικά το αίτημα να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας για τα ραντεβού. Ο οφειλέτης δεν θα χρειαστεί να κλείσει στην πραγματικότητα ραντεβού, απλώς η διαδικασία υποβολής αιτήματος πραγματοποιείται μέσω της ίδιας εφαρμογής που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο ηλεκτρονικού ραντεβού. 

Ο οφειλέτης:

Εισέρχευαι στην υπηρεσία των ηλεκτρονικών ραντεβού του ΕΦΚΑ που βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy

Χρησιμοποιεί τους κωδικούς taxisnet 

Συμπληρώνει το ΑΜΚΑ

"Τικάρει" πως έλαβε γνώση και πατάει συνέχεια 

Πατάει "συνέχεια" 

Πατάει "νέα αίτηση"

Στη συνέχεια ανοίγει η φόρμα της αίτησης για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Εκεί στο πεδίο "Κατηγορία αιτήματος" ο ασφαλισμένος επιλέγει «Αναβίωση ρύθμισης ν. 5036/23». Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ραντεβού, απλώς η διαδικασία υποβολής αιτήματος πραγματοποιείται μέσω της ίδιας εφαρμογής που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο ηλεκτρονικού ραντεβού.

Και υποβάλλει την αίτηση

Μετά την υποβολή της αίτησης

Ο οφειλέτης λαμβάνει ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση του αιτήματος μέσω της εφαρμογής που υποβλήθηκε το αίτημα. 

Καταβάλλει ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης με χρήση Ταυτότητας Οφειλέτη ή Κωδικό Πληρωμής σε περίπτωση αναβίωσης ρύθμισης Covid.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης η υπηρεσία θα τις εντάξει σε πάγια ρύθμιση ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων, αναλόγως της χρονικής περιόδου που αφορούν. Στην περίπτωση αυτή η καταβολή δόσεων για την υπαγωγή σε κάθε ρύθμιση ή την αναβίωση γίνεται με ξεχωριστό Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής μέσω Τράπεζας (RF) που θα γνωστοποιείται στον οφειλέτη μέσω της εφαρμογής που υποβλήθηκε το αίτημα.

Ποιους αφορά η αναβίωση των 120 δόσεων και των 72 δόσεων

Αφορά όσους έως 1η Φεβρουαρίου 2023 είχαν χάσει ευνοϊκές ρυθμίσεις ν. 4611/2019 (έως -120- δόσεις) και ν. 4756/2020 (COVID έως -72- δόσεις). Οφειλέτες που δεν είχαν ενταχθεί παλαιότερα στις εν λόγω ρυθμίσεις ΔΕΝ μπορούν να ενταχθούν τώρα.
Προκειμένου να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. έως την 31η Ιουλίου 2023.
Για την ενεργοποίηση τους απαιτείται επίσης η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 2 μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις. Οι λοιπές οφειλόμενες δόσεις μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης.
Επιπλέον προϋπόθεση προκειμένου να αναβιώσουν οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι η εξόφληση ή ηυπαγωγή σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων, αναλόγως της χρονικής περιόδου, τυχόν οφειλών που δεν εντάσσονται στην ευνοϊκή ρύθμιση.

 

  14 April, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα