Δήμος Γόρτυνας: Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ

  24 March, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας: Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ

Aναλυτικά:


Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει τους ωφελούμενους ότι, την Δευτέρα 27 και την 
Τρίτη 28 Μαρτίου, ώρες 08:30-14:00, θα διενεργηθεί διανομή προϊόντων στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), στο 
Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα. 
 
Συγκεκριμένα, θα διανεμηθούν είδη παντοπωλείου και άλλα βασικά είδη.  
 
Για την παραλαβή των προϊόντων, οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους 
επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους. Για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μισή ώρα πριν την διανομή, θα δίνονται αριθμοί 
προτεραιότητας.  
 
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο 
σημείο διανομής, αλλά και προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός και να 
αποφευχθεί η μετακίνηση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τα προϊόντα 
μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο, κατόπιν εξουσιοδότησης. 
 
Η εξουσιοδότηση θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή θα συνοδεύεται 
από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του ωφελούμενου ή άλλου επίσημου 
εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του ωφελούμενου.  
 

 

  24 March, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα